WSE Oy on Alvan omistama tytäryhtiö. WSE:n toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja myynti, veden hankinta, myynti ja jakelu sekä jäteveden keräily ja puhdistus. Yhtiö myy ja jakelee vettä Viitasaaren keskusta-alueella sekä Kymönkosken ja Kärnän kylissä. Jätevesiverkosto kattaa Viitasaaren keskusta-alueen lisäksi Kymönkosken kylän. Kaukolämpöä toimitetaan asiakkaille Viitasaaren keskusta-alueella.

Vuoden 2019 tilinpäätös

Hallitus:
Tuomo Kantola (hallituksen puheenjohtaja)
Tiina Mikkola (hallituksen jäsen)
Taina Julkunen (hallituksen jäsen)

Toimitusjohtaja: Kari Kautto

Henkilöstö:
Kari Kautto, toimitusjohtaja
Petri Kela, käyttöpäällikkö
Pasi Mäkelä, pääkäyttöpäivystäjä
Markku Kinnunen, käyttöpäivystäjä
Jari Pihlakari, käyttöpäivystäjä
Toni Huuskonen, käyttöpäivystäjä
Eelis Pihlakari, käyttöpäivystäjä