Jos kaukolämpöjohto kulkee kiinteistöön rajoittuvalla tiellä, on tällä kiinteistöllä olevan rakennuksen mahdollista liittyä kaukolämpöverkostoon. Wiitaseudun Energia kartoittaa jatkuvasti kaukolämpöverkoston laajentamismahdollisuuksia. Uusille alueille voidaan laajentua aina, jos riittävä määrä asiakkaita liittyy uuteen verkostoon. Liittymäasioissa ota yhteyttä p. 0400 733 311 tai sähköpostitse asiakaspalvelu (at) wse.fi.

Toimenpiteet liityttäessä kaukolämpöverkkoon

• Liittymätilaus tulee tehdä tällä lomakkeella: Liittymistilaus_WSE. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu (at) wse.fi.

• Tilauksen liitteeksi asiakkaan tulee toimittaa Wiitaseudun Energialle:

o LVI-asemapiirros, johon on merkitty kaukolämmön talojohdon reitti tontilla
o Rakennuksen pohjapiirros, josta selviävät kaukolämmön mittalaiteryhmän, sisäputkien, läpiviennin ja lämmönjakokeskuksen sijainnit
o Kaukolämmön kytkentäkaavio (omakotitalojen osalta riittää tieto rakennuksen lämmitettävästä kuutiotilavuudesta)

• Liittymissopimus lähetetään asiakkaalle allekirjoitettavaksi.

• Liittymismaksu laskutetaan kahdessa erässä. 1. erä laskutetaan, kun sopimus on allekirjoitettu. 2. erä laskutetaan, kun kiinteistö on liitetty kaukolämpöön.

• Wiitaseudun Energia asentaa mittauskeskuksen asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan asiakkaan tiloihin ja rakentaa liittymisjohdon yhteisesti sovittua reittiä mittauskeskukseen saakka. Liittymisjohto ja mittauskeskus jäävät Wiitaseudun Energian omaisuudeksi ja kunnossapitovastuulle. Wiitaseudun Energia vastaa liittymäjohdon sisälle asennettujen putkien eritystyöstä mittauskeskus mukaan lukien.

• Asiakas vastaa asiakaslaitteiden (lämmönjakokeskus) hankinnasta ja kunnossapidosta. Asiakaslaitteiden asennuksesta vastaa asiakkaan valitsema LVI-urakoitsija.

• Asiakas huolehtii maansiirtotyön jälkeisestä pintatyöstä ja viherrakentamisesta.

• Asiakkaan on kustannuksellaan järjestettävä lämpöyhtiön hyväksymällä tavalla esteetön pääsy lämmönjakohuoneeseen. Lämpöyhtiöllä on oikeus säilyttää asiakkaan luovuttamia avaimia asiakkaan kiinteistöön sijoitetussa avainsäiliössä.

• Asiakkaan urakoitsija tilaa kaukolämpömittarin asennuksen Wiitaseudun Energialta. Mittarointitilauksen voi tehdä tällä lomakkeella: Mittarointitilauslomake_WSE
Täytetyn lomakkeen voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen: mittaushallinta (at) alva.fi.

• Kaukolämmön toimitus voidaan aloittaa lämmönmyyjän toimesta, kun käyttöönottotarkastus on hyväksytty ja kaukolämmön energiamittaus on asennettu.