Alva Viitasaarella on kaukolämpöverkkoa seuraavilla alueilla:
  • Viitasaaren keskustassa
  • Hepokankaalla
  • Mustasuolla
  • Haapasaaressa
  • Isoaholla
  • Miekkarinteellä

Jos kaukolämpöjohto kulkee kiinteistöön rajoittuvalla tiellä, on tällä kiinteistöllä olevan rakennuksen mahdollista liittyä kaukolämpöverkostoon. Alva Viitasaari kartoittaa jatkuvasti kaukolämpöverkoston laajentamismahdollisuuksia. Uusille alueille voidaan laajentua aina, jos riittävä määrä asiakkaita liittyy uuteen verkostoon.

Kaukolämpöasiakkaat saavat lämmön kuumasta kaukolämpövedestä, joka kiertää suljetussa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Asiakkaille tulevan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan ja vuodenajan mukaan 65-115 °C välillä. Alimmillaan se on kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan käytännössä vain lämpimään käyttöveden lämmittämiseen. Kaukolämpövesi jäähtyy asiakkaan kaukolämmönsiirtimessä ja asiakkaalta tuotantolaitoksiin palaavan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee 40-60 °C välillä. Kaukolämpöä käytetään lähinnä huoneiden ja käyttöveden lämmittämiseen sekä ilmanvaihtoon, mutta kaukolämpöä käytetään myös teollisuuden eri prosessien lämmittämiseen ja kuivaamiseen. Kaukolämpövesi ei kierrä talojen lämmitysverkossa. Kaukolämpöverkon lämpö siirretään talon lämmitysverkostoon aina lämmönsiirtimen välityksellä.