Lievestuoreen siirtoviemärin rakentaminen alkaa lokakuussa. Hankkeen etenemiseen ja aikatauluihin voi tutustua asukastilaisuudessa Jyväskylässä Leppälahden kerhotilassa maanantaina 9.10. sekä Lievestuoreella Tervamäen koululla torstaina 12.10.2017. Saman sisältöiset tilaisuudet alkavat kello 18.

Työt käynnistyvät Laurinniementien pumppaamon rakentamisella lokakuun loppupuolella, viikolla 43. Putkilinjan rakentaminen alkaa marraskuun alussa Saviontieltä länteen, marraskuun aikana lisäksi Ruokorannantieltä länteen sekä Päijänteen vesistöalituksen osalta. Kaikkiaan 25 kilometriä pitkä siirtolinja rakennetaan valtaosalla reitistä 9-tien tiealueelle tai rata-alueelle. Kolmessa kohdassa putki asennetaan järven pohjaan Leppäveteen ja Päijänteeseen.

Laukaan Vesihuolto Oy johtaa vuoden 2019 alusta lukien Lievestuoreen taajaman jätevedet puhdistettavaksi Jyväskylän Nenäinniemeen, jossa toimii Laukaan kunnan osaomistama Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy.

Siirtolinjan valmistuttua Lievestuoreen vanhan jätevedenpuhdistamon toiminta päättyy, eikä Laukaan Vesihuolto Oy:n tarvitse investoida sen korvaamiseen uudella, lupaehdot täyttävällä paikallispuhdistamolla.

Siirtolinjan rakennuttaa ja rahoittaa Jyväskylän Energian Pisara. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Summa vastaa noin puolikasta Laukaan Vesihuolto Oy:n taseen loppusummasta. Linjan käyttöönoton jälkeen Laukaan Vesihuolto Oy maksaa Lievestuoreen jätevesistä siirtomaksua Pisaralle.

Pisara-palveluna toteutettavaa hanketta voi myöhemmin seurata Pisaran verkkosivujen www.pisara.com Hankkeet-osiossa. Sivuilta tulee löytymään päivittyvää hanketietoa etenemisestä, yhteyshenkilöt, kartta sekä tiedot kaivutöiden aloituspaikoista sekä alustavasta työsuunnitelmasta. 

Hankkeen pääurakoitsijoina toimivat VRJ Etelä-Suomi Oy (Lievestuore – Laurinniemi linja ja pumppaamot) sekä Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (Laurinniemi – Nenäinniemi linja).

Lisätietoja

Työmaan aikataulutus ja järjestelyt kohteissa:

Urakoitsijat
VRJ Etelä-Suomi Oy (Lievestuore – Laurinniemi linja ja pumppaamot)
Jani Suominen, työpäällikkö, p. 040 726 7785

Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (Laurinniemi – Nenäinniemi linja)
Kimmo Kytö, työmaapäällikkö, p. 040 765 1620

Rakennuttaja: Pisara, projektipäällikkö Kim Timisjärvi, p. 040 864 9821

Pisara-palvelu: Jyväskylän Energia -yhtiöt, verkkojohtaja Kari Kautto, p. 040 553 2192

Laukaan kunta: tekninen johtaja ja Laukaan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Janne Laiho, p. 050 347 5247

Pisara® on Jyväskylän Energia Oy:n uusi palvelukonsepti ja liikemerkki, jolla Jyväskylässä testatut parhaat käytännöt ja osaaminen tuodaan myös muiden kuntien käyttöön. Pisara on vesihuollon operaattori ja kehityskumppani, jolla on monipuolista vesilaitos- ja energia-alan osaamista, ainutlaatuinen digitaalisten ratkaisujen valikoima ja niitä tukevat, valmiit tietojärjestelmät. www.pisara.com.