Asiakaslupauksensa mukaisesti Jyväskylän Energia auttaa asiakkaitaan valitsemaan viisaasti ja opastaa käyttämään tehokkaasti. Lupaus pätee myös lämmitystavan valintaan.

JE:llä on pitkä kokemus ja runsaasti tietoa eri lämmitystapojen hyödyntämisestä omissa ja asiakkaiden kohteissa. Nyt asiakkaiden neuvontaa ja heidän investointisuunnitelmiensa kommentointia varten on omien laskelmien lisäksi saatavilla tuore selvitys, jonka on jyväskyläläisillä lähtötiedoilla laatinut lahtelainen asiantuntijatalo One1.

– Olemme mielellämme asiakkaan apuna selvittämässä, mikä on kuhunkin kiinteistöön paras ratkaisu. Kaukolämpökohteiden lisäksi olemme toteuttaneet muun muassa maalämpökohteita, joista meille on kertynyt hyvä kokemus myös kokonaiskustannuksista – käytöstä, huollosta ja koko projektin läpiviennistä, kertoo Jyväskylän Energian myyntipäällikkö Riku Martikainen.

Pelkän energian hinnan vertaaminen ei riitä

Kun ryhtyy vertailemaan lämmitysmuotoja, kannattaa tarkastella tuotantokustannusten rinnalla kassavirtaa. Kassavirtalaskelmassa näkyvät investoinnit, niiden korkokustannukset ja käyttökustannukset sekä esimerkiksi järjestelmien teknisten käyttöaikojen vaatimat korvausinvestoinnit.

– Vertailtaessa lämmitysmuotoja vain tuotantokustannusten perusteella, jää usein huomioimatta esimerkiksi muuttuvien kustannusten kallistuminen tai korvausinvestoinnit, joita laitteistot vaativat. Kun tarkastellaan kannattavuutta elinkaaritarkasteluna pidemmällä aikajänteellä, tulee laskelmiin sisällyttää esimerkiksi investointi, rahoituskustannukset ja muuttuvista kustannuksista järjestelmän energiankäyttö, huolto ja ylläpito indeksikorotuksineen, selvittää tutkimuksen tehneen One1:n tekninen johtaja Lauri Malinen.

Tutkimus vertaili kaukolämpöä ja maalämpöä kustannusten elinkaaritarkasteluna. Selvitettävänä oli, kuinka pitkä takaisinmaksuaika maalämpöinvestoinnilla on kaukolämmitykseen verrattuna. Laskennassa käytetyt kohteet olivat kerrostalo, rivitalo, koulukiinteistö ja liiketalo. Kaikista kiinteistötyypeistä tarkasteltiin sekä uusi että vanhempi kohde.

– Olemme tehneet vastaavanlaisia tutkimuksia muuallakin Suomessa. Tulokset ovat olleet monissa tapauksissa samankaltaiset kuin Jyväskylässäkin: 15 vuoden aikajänteellä kaukolämpö osoittautui kokonaisedullisemmaksi kuin maalämpö tutkituissa esimerkkitapauksissa, Malinen toteaa.

Toimitusjohtaja lupaa: hinta pidetään kilpailukykyisenä

Jyväskylän Energialla on viime vuosina tehty työtä tehokkuuden parantamiseksi läpi koko organisaation. Tehostamistoimien ansiosta kaukolämmön hinta on pystytty pitämään koskemattomana jo 2015-vuoden alusta lukien. Näköpiirissä ei ole hinnankorotuspaineita myöskään lähivuosina.

– Energiatehokkuus on meille yhtä lailla tärkeä asia kuin asiakkaillemmekin. Olemme sitoutuneet pitämään yllä kaukolämpöinfraa pitkäjänteisesti. Siksi uskallan luvata, että kaukolämpö tullaan pitämään kilpailukykyisenä jatkossakin, toteaa Jyväskylän Energian toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Lisätiedot:
Riku Martikainen, myyntipäällikkö, Jyväskylän Energia Oy, 040 668 2657, riku.martikainen(at)jenergia.fi
Lauri Malinen, tekninen johtaja, One1, 050 3744544, lauri.malinen(at)one1.fi

Linkki raporttiin:

http://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/2693-Raportti_JKL_Kilpailukykytarkastelu_30102017.pdf  

Linkki ppt-esitykseen:

http://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/2692-One1_pptesitys_JE_30102017.pdf