Jyväskylän Energia (JE) ja Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunta allekirjoittivat perjantaina kauppasopimuksen, joka koski Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunnan vesilaitostoimintaa ja siihen liittyvää verkosto-omaisuutta.

Puuppolassa sijaitsevaan Purola-Lahdenpohja vesiosuuskuntaan kuuluu noin 50 liittyjäasiakasta. Kaupan myötä vesiosuuskunnan liittyjäasiakkaista tulee JE:n vesiasiakkaita. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Vesilaitostoiminta Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunnan alueella siirtyy JE:n hoidettavaksi heinäkuun alusta lukien. Sitä ennen JE tulee tekemään asiakkaiden kanssa uudet veden liittymissopimukset liitoskohtalausuntoineen. Alueella vaihdetaan myös vesimittarit. Asiakkaita informoidaan siirtymän eri vaiheista ja heille välitetään tietoa siirron etenemisestä. Vesiosuuskunnan nykyisille asiakkaille järjestetään kevään aikana tiedotustilaisuus vesilaitostoimijan vaihtumisesta.

Vuonna 2001 perustetulle Purola-Lahdenpohjan alueelle vesi tulee nykyisinkin JE:n verkosta, ja jätevedet johdetaan JE:n verkon kautta puhdistettaviksi Jyväskylän Nenäinniemen jätevesipuhdistamolle.

Vesiosuuskunnan puolesta sopimuksen allekirjoittivat toimitusjohtaja Reino Niininen sekä hallituksen puheenjohtaja Timo Oksanen. 

– Päätös vesiosuuskunnan kaupasta oli yksimielinen. Omasta väestä ei löytynyt jatkajaa työlleni, joten toiminnan siirtyminen JE:lle tuntuu huojentavalta. Osaltaan päätökseemme vaikuttivat myös lainlaatijoiden kiristyneet vaatimukset, kertoo vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Reino Niininen.

Jyväskylän Energialle erikokoisten vesihuoltolaitosten huoli resurssien riittävyydestä on tuttu. Vesihuoltoalalle tarvittavan rakennemuutoksen ratkaisuiksi on esitetty esimerkiksi laitoskokojen kasvattamista sekä vesilaitosten tiiviimpää ja innovatiivista yhteistyötä.

Purola-Lahdenpohjan kauppa on JE:lle jatkumoa Yksihaukisen vesiosuuskunnan omistuksen siirtoon.

– Toimivan ja kustannustehokkaan vesihuollon varmistaminen on noussut vahvasti esiin sekä lainsäätäjän että asiakkaiden toimesta. Näitä haasteita, koskivatpa ne sitten resursseja, osaamista tai toimitusvarmuutta Jyväskylän Energia ratkoo Pisara-vesioperaattorin avulla. Pisaran yhteistyömallien ansiosta pystymme tarjoamaan vesilaitoksille ratkaisuja edellä mainittuihin asioihin, toteaa verkkojohtaja Kari Kautto Jyväskylän Energialta.

Lisätiedot:

Verkkojohtaja Kari Kautto, Pisara, Jyväskylän Energia, p. 040 553 2192

www.jyvaskylanenergia.fi    
www.pisara.com