Palokkajärveen ajetaan parhaillaan jokavuotista kevätkuoppaa säätämällä virtausta Tourujoen vesivoimalaitoksen padolla. Järven pintaa on laskettava, jotta sulamisvedet mahtuvat järveen. Kevätkuopalla pyritään hallitsemaan kevään huippuvirtaamia laskemalla järven pintaa n. 50-60 cm. Pinta normalisoituu huhti-toukokuun aikana.

Pinnanlasku tehdään hallitusti useamman viikon aikana. Tänä vuonna kevät on myöhässä ja pinta on kevätkorkeudessa tavanomaista hieman pidempään. Sulamiskausi voi alkaa hyvinkin nopeasti, jos sää muuttuu lämpimämmäksi, ja varsinkin, jos sataa vettä. Kesäaikaan järven pinnankorkeus pyritään pitämään mahdollisimman korkeana, kuitenkin lupaehtojen puitteissa.

Tourujoen vesivoimalaitoksen nykyinen säännöstelylupa on 1960-luvulta ja kevätkuoppa on ajettu siitä saakka. Tilanne muuttuu, kun patorakenteet ja säännöstelyvastuu siirtyvät Jyväskylän Energialta Jyväskylän kaupungille, arviolta aikaisintaan vuonna 2020. Uomaan rakennetaan tällöin pohjapato ja sen leveyttä kasvatetaan, joten aktiivisesta säännöstelystä voidaan luopua ja sen jälkeen Tourujoen virtaamat ja yläpuolisten vesistöjen pinnankorkeudet muuttuvat luonnollisen vuodenkierron mukaisesti.

Lisätietoja:
Energiapäällikkö Petri Rantakokko, p. 050 543 2284