Tuohimutkassa Ala-Aitan kadulla saneerataan vesi- ja viemäriverkkoa 21.5. alkaen. Työ kestää lokakuun 2018 loppuun. Saneeraus rajoittaa jalankulku- ja ajoneuvoliikennettä alueella. Liikkuminen alueella on kuitenkin mahdollista, sillä kävely- ja pyöräteihin sekä ajoneuvoliikenteen väyliin tehdään tilapäisjärjestelyjä ja vaihtoehtoisia reittejä.

Työmaan tarkemman sijainnin voit tarkistaa tästä kartasta. Työ tehdään vaiheittain siten, että mahdollisimman suuri alue on aina normaalisti käytössä. Ensimmäisessä vaiheessa työt sijoittuvat Runkotielle, jonka varrella kaivannot kaventavat ajoväylää ja vaikeuttavat näin kevyen liikenteen väylän käyttöä. Muiden vaiheiden (Väliaitankatu, Latvatie sekä Ala-aitankatu) järjestys ja aikataulu tiedotetaan myöhemmin pääurakoitsijan toimesta.

Saneeraus tehdään pääosin menetelmäsaneerauksena (sujutus). Latvatien ja Väliaitankadun osalta työ hoidetaan auki kaivamalla.

Lisätietoja:

Pääurakoitsija:
Maanrakennus Kamara Oy
Vastaava työnjohtaja Simo Tynys, p. 045 130 9662

Rakennuttaja:
Jyväskylän Energia
Rakennuttaja Tero Poikonen, p. 040 651 4854