Tulvaluukun Tourujoella tukkinut vedenottoputki on saatu viikonlopun aikana poistettua uomasta ja tulvaluukku toimii jälleen normaalisti. Palokkajärven pinta on nyt nousussa ja sitä nostetaan vielä noin 10 cm. Pinnan nostaminen kestänee 4-5 vuorokautta. Tämän jälkeen palataan normaaliin säännöstelyyn.

Lisätiedot:
Energiapäällikkö Petri Rantakokko, Jyväskylän Energia, p. 050 543 2284, petri.rantakokko@jenergia.fi