Kunnilla riittää haasteita vesihuollossa: saneerausvelat nousevat, vesihuollon asiantuntijat eläköityvät, vesihuoltoverkot rapautuvat, veden hinta karkaa ja epidemiatkin uhkaavat myllätä. Myös digitalisaatio muuttaa vesihuollon toteuttamista aina suunnittelusta käyttöön ja kunnossapitoon saakka. Vesihuollon kumuloituvien ongelmien ratkaiseminen vaikuttaakin kunnan vetovoimaan sekä talouteen. Pisara BlueModel, kuntien vesihuollon uusi älykäs malli, auttaa ensin hahmottamaan kokonaiskuvan kunnan vesihuollon tilanteesta ja tämän jälkeen ratkaisemaan haasteet.

Veden elinkaaren hallinta edellyttää suunnitelmallisuutta

Toimiva vesihuolto on muiden peruspalveluiden ohella edellytys kunnan elinvoimaisuudelle. Paitsi että vesihuollon luotettavuus vaikuttaa kunnan asukkaisiin, myös yritystoiminta on riippuvainen vedestä: liiketoiminta vaatii toimiakseen laadukasta vettä. Yksikin ympäristöriski, kuten jäteveden ylivuoto jätevedenpumppaamolla, voi vaikuttaa ympäristöön tai talousveden laatuun ja saatavuuteen.

Kunnan vesihuollon toimintaympäristö on haastava kokonaisuus, johon kuuluu niin kunnossapitoa, investointien ja riskien hallintaa kuin resurssien varaamista. Toimiva vesihuolto ei ole itsestäänselvyys, sillä koko veden elinkaaren hallinta raakavesilähteestä kuluttajan vesihanaan edellyttää ammattimaista omaisuudenhallintaa ja suunnitelmallisuutta. Luotettava vesihuolto on mahdollista nostaa kunnan vetovoimatekijäksi, joka luo alueelle kasvua – siksi vesihuollon omaisuudesta on kannettava vastuu.

Pisara BlueModel – Kuntien vesihuollon uusi älykäs malli

Esittelimme Kuntamarkkinoilla vesihuollon uuden älykkään mallin, joka auttaa mm. määrittämään vedelle oikean hinnan ja tekemään vesihuollosta kannattavaa liiketoimintaa. Vesihuoltolaitosten toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti lähivuosina, minkä vuoksi vesihuollon järjestämiseen liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa on kehitettävä.

Käytännössä Pisara BlueModel jakautuu analysointiin sekä ylläpitoon, joista kumpikin tuo merkittävää hyötyä kunnalle. Kunta saa Pisara-yhteistyön myötä toimintavarmuutta, ennakoitavuutta, kustannustehokkuutta, veden hinnan hallintaa sekä asiakastyytyväisyyttä.

Ensimmäisessä, eli analysointivaiheessa kunnan liiketoiminta, johtaminen ja organisaatio sekä tekniset järjestelmät käydään läpi vesihuollon näkökulmasta toiminnan kehittämistä varten. Pisara Avainanalyysi antaa selkeän läpileikkauksen kunnan vesihuollon nykytilasta ja paljastaa nopeasti juuri ne kehityskohteet, joihin kannattaa ensimmäiseksi tarttua. Pisara BlueFlow taas tuottaa kunnalle pitkän ajan numeerisen ja konkreettisen investointisuunnitelman. Myös esimerkiksi vesimaksujen kehityksen arviointiin otetaan kantaa.

BlueFlow’n myötä kunnalla on kattava toiminnan kehittämisen raportti sekä selkeät ratkaisumallit kunnan päätöksentekijöille. Analysointivaiheen jälkeen kunnan on mahdollista siirtyä ylläpitovaiheeseen sovitun yhteistyömallin mukaisesti, ja josta ehdotuksen kunta saa osana BlueFlow’ta.

Tutustu Pisara BlueModeliin tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme. Kerromme mielellämme vesihuollon uudesta älykkäästä mallista lisää sekä keskustelemme kanssasi kuntanne vesihuollon kehittämisestä.