Jyväskylän Energia (JE) on antanut tarjouksen Viitasaaren kaupungin aloitteesta avattuun tarjouskilpailuun. Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 8.10.2018.

Viitasaaren kaupunginhallituksen seuraavan kokouksen esityslistalla on esitys Wiitaseudun Energia Oy:n koko osakekannan myynnistä Jyväskylän Energialle. Tarjouskilpailussa on kauppahinnan lisäksi kiinnitetty huomiota tarjoajan kykyyn ja haluun edistää omalla toiminnallaan niin paikallista kuin alueellista elinkeinotoimintaa ja elinvoimaa.

Kaupan toteutuminen edellyttää, että Viitasaaren kaupunginhallituksen päätös saa lainvoiman. Ennen sitä Wiitaseudun Energia Oy jatkaa normaalisti osana Viitasaaren kaupungin konsernia. Kaupan toteutuessa yhtiö jatkaa ensivaiheessa omana yhtiönä, osana JE-konsernia. Kauppa toteutetaan osakekauppana. Kauppahinta on 15,8 M€.

Jyväskylän Energialle kauppa muodostaa avauksen Pisara-liiketoiminnan laajentamiseen kotimaassa sekä toteuttaa lämpöliiketoiminnan aseman vahvistamista Keski-Suomessa.

–  Kiitän Viitasaaren kaupunkia luottamuksesta jo tässä vaiheessa. Kauppa on meille toteutuessaan merkittävä avaus. Energia- ja vesitoimialan tulevaisuuden haasteet tuntien olen vakuuttunut, että viitasaarelaiset päättäjät ja kaupunkilaiset voivat olla tyytyväisiä edelläkävijäratkaisuunsa valitessaan JE:n WSE:n pitkäaikaiseksi omistajaksi, sanoo JE:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Lisätietoja:

Jyväskylän Energia Oy
Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, p. 050 310 0183
Kehitysjohtaja Tiina Mikkola, p. 040 747 5309

Viitasaaren kaupunki
Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, p. 044 459 7300

Jyväskylän Energia -yhtiöiden perustehtävä on luoda edellytykset asiakkaiden hyvinvoinnille tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja energian ja veden tuotantoon, jakeluun ja käyttöön. Jyväskylän Energia Oy:n omistaa Jyväskylän kaupunki. www.jyvaskylanenergia.fi

Wiitaseudun Energia Oy (WSE) on viitasaarelainen lämpö- ja vesiyhtiö. Henkilöstöä yhtiöllä on kahdeksan kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen työntekijä. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa. Lämpöliiketoiminnan liikevaihto on 2,6 miljoonaa euroa, tuotantoa noin 50 GWh:ia, yhtiöllä on noin 400 kaukolämpöasiakasta, verkostoa 38,6 km. Yrityksiä asiakkaista on 86 kpl. Vesiliiketoiminnan liikevaihto 1,1 Meuroa ja yhtiöllä on noin 1150 vesiasiakasta. Laskutetun puhtaan veden määrä 219 000 kuutiometriä ja jäteveden 200 000 kuutiometriä. www.wse.fi