Jäätilanne Keljonlahden voimalaitoksen lähivesillä kartoitetaan talvisin viikoittain mittaamalla. Tämän lämmityskauden mittaukset alkavat huomenna perjantaina 25.1. Kartoitus lopetetaan kevättalvella, kun jäillä liikkuminen käy mittaajille vaaralliseksi.

Mittaustulokset julkaistaan mittausten alkamisen jälkeen viikoittain sivuillamme osoitteessa: www.jyvaskylanenergia.fi/jaatiedotekartta

Mittaajien arvioiman tarpeen mukaan vaara-alueita voidaan merkitä jäällä lippusiimoilla siellä, missä on tai on ollut yleinen latu- tai kelkkareitti. Myös rannoilla on kiinteästi asennetut varoitustaulut.

Mittaaminen ei valitettavasti takaa jään vahvuutta muualla kuin mittauskohdassa mittaushetkellä, koska jäätilanne ja voimalaitoksen ajotapa vaihtelevat. Jäillä liikutaan aina omalla vastuulla.

Muistutamme, että myös Rauhalahden voimalaitoksen edessä Jyväsjärvellä on heikomman jään paikka, josta varoitetaan ilmoitustauluin. Jään heikkenemistä voi tapahtua voimalaitokselta tulevan ojan läheisyydessä ja voimalaitoksen jäähdytysvettä ottavan putken läheisyydessä. Läheisen Halssilan koulun oppilaiden nähtiin viime vuonna käyttävän voimalaitoksen edustalla vaarallista jääreittiä, ja siksi toivomme, että myös vanhemmat varoittaisivat lapsiaan heikoista jäistä, niin Rauhalahden voimalaitoksen edustalla kuin muuallakin.

Lisäksi Tuomiojärvellä on kaksi vedentuotantoon liittyvää vaaranpaikkaa. Tuomiojärven hapettimet sijaitsevat Lehtisaaresta vahan uimarannan ja Priimuksen suuntiin. Ongelmaa keväisin tuottaa se, että aikanaan varoitusnauhat ja -kyltit aina vajoavat sulaan. Siksi Tuomiojärvelläkin ulkoilevien on hyvä painaa mieleensä hapetinten paikat ja välttää niiden lähialueita, joilla jää haurastuu normaalia aiemmin. Hapettimet on merkitty punaisilla pisteillä jäätiedotekarttaan.

Lisätietoja:
Asiantuntija Kari Ikonen, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p. 050 454 5455