Vesihuoltoverkostoa saneerataan Köhniöllä Soidintiellä 29.4.-30.9.2019. Työmaan läheisyydessä liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen.

Soidintiellä uusitaan vesijohdon runkolinja sekä veden ja jäteveden tonttihaara. Lisäksi tonttirajoille asennetaan uudet tonttiventtiilit ja tonttikaivot. Kadulle tulee pitkittäissuuntainen kaivanto sekä joidenkin tonttihaarojen kohdalle myös kadun poikki meneviä kaivantoja. Ajoyhteys Soidintien päähän ja tonteille varmistetaan tarvittaessa ajosilloin.

Työmaan aiheuttamista vedenjakelun katkoista tiedotetaan erikseen. Maksuttomat häiriötiedotteet saa tilattua Monitori-palvelustamme: www.jyvaskylanenergia.fi/monitori

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Työmaan aikataulut ja eteneminen: 
Urakoitsija: Putkistosaneeraus Eerola Oy, työnjohtaja Matti Kohonen, p. 050 455 7070

Rakennuttaja: 

Jyväskylän Energia -yhtiöt, rakennuttaja Elina Valkeejärvi, p. 040 652 9258 (ark. 8–16) sekä
iltaisin ja viikonloppuisin Jyväskylän Energian käyttökeskus, p. 014 366 4040