Jyväskylän Energia -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö JE-Siirto ja kantaverkkoyhtiö Fingrid investoivat asiakkaiden sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen Keski-Suomessa. Keljon sähköaseman saneerauksen ja uuden Jyväskylän sähköaseman käyttöönoton yhteydessä tehdään sähköverkon muutostöitä useassa vaiheessa touko–kesäkuun aikana.

Saneerauksessa Keljon sähköaseman 110 kilovoltin kytkinkentät puretaan. Kentät siirtyvät uuteen, vierelle rakentuvaan Figridin Jyväskylän sähköasemaan, joka otetaan käyttöön touko–kesäkuussa.

JE-Siirto ottaa lisäksi käyttöön uuden oman sähköaseman Savelassa, jonne on siirretty yksi päämuuntaja Keljon sähköasemalta. Savelan sähköaseman avulla mahdollistetaan Hippoksen alueen rakentuminen ja parannetaan keskussairaalan sähkönjakelun varmuutta ja verkon käytettävyyttä.

Muutostöihin liittyy poikkeusjärjestelyitä, joten riski asiakkaiden sähkönjakelun ennakoimattomiin katkoksiin on noin kuukauden kestävien töiden aikana Jyväskylän kantakaupungissa tavallista suurempi. JE-Siirto on yhteistyössä kumppaneidensa kanssa varautunut vastaamaan poikkeustilanteisiin ja pyrkii minimoimaan muutostöistä asiakkaille näkyvät haitat.

JE-Siirron jakeluverkkoalueen asiakkaiden on mahdollista tilata kiinteistöjään koskevat häiriötiedotteet omaan sähköpostiin tai tekstiviestinä Jyväskylän Energian Monitori-asiointipalvelusta: www.jyvaskylanenergia.fi/monitori.

 

Lisätietoja:

Käyttöpäällikkö Sakari Kauppinen, JE Siirto Oy, p. 050 323 1964