JE:n vuosi 2018 sisälsi edellisvuoden tapaan isoja, rohkeita muutoksia, kehittämistä ja uuden luomista. Konsernin tulos pysyi 9,99 M€ voitolla, liikevaihto oli 210 M€.

Viime vuosi oli JE:llä isojen muutosten ja pitkäjänteisen kehittämisen aikaa. Pisaran liiketoiminnan kehittämistä kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla jatkettiin Vesiviisas kunta -ohjelman puitteissa. Kotimaahan viimeisteltiin riskipohjaiseen omaisuudenhallintaan perustuva Pisara BlueModel-konsepti ja potentiaalisia kansainvälisiä pilottikohteita Pisaralle löydettiin yhteensä seitsemän kappaletta.

Yksi konsernin pitkäaikainen strateginen tavoite täyttyi keväällä, kun JE päätti perustaa uuden sähkön myynti- ja palveluyhtiön Väre Energia Oy:n yhdessä Kuopion Energian, Savon Voiman ja Lappeenrannan Energian kanssa. JE:n sähkönmyyntiliiketoiminta siirtyi Väreelle vuodenvaihteessa 2018-2019. Samalla syntyi Suomen 4. suurin sähkönmyyjä n. 250 000 asiakkuudella. Vären osakkaana JE myy Väreen sähkötuotteita.

Sähkön tuotannossa tuulivoiman määrä kasvoi jälleen roimasti edellisvuoteen (2017: 38,8 GWh) verrattuna. Viime vuonna tuulella tuotettiin sähköä jo 62,6 GWh. Jyväskylän Energian osakkuusyhtiöstään Suomen Hyötytuuli Oy:stä saaman tuulivoiman määrä kasvoi uusien tuulipuistojen myötä. Uudet vuosina 2017 ja 2018 avatut puistot kasvattivat JE:n oman tuulivoiman osuutta niin, että nyt sitä riittää peräti 50 000 kerrostalokodin sähköistämiseen.

Marraskuussa JE osti Wiitaseudun Energia Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä konserniin siirtyi Viitasaaren kaukolämpö- ja vesiliiketoiminnat henkilöstöineen. Kauppa vahvisti merkittävästi JE:n strategista suuntaa kohti alueellista lämpö- ja valtakunnallista vesioperaattoria.

Energiatehokkuutta Hippokselle, kysyntäjoustoa pilottikohteisiin

Vuoden aikana JE valmisteli osallistumistaan Jyväskylän kaupungin Hippos2020 -hankkeeseen energiaoperaattorin roolissa. JE:n tavoitteena on luoda osaltaan alueen käytölle hyvät olosuhteet ja rakentaa alueellinen verkko, jossa tehokkaasti kierrätetään alueen energiavirtoja tavoitteena maksimoida energiatehokkuus.

Lämmön tuotantoa ja verkkoa tehostetaan jatkuvasti, jonka vuoksi lämmön hintoja ei ole nostettu sitten vuoden 2015. Viime vuonna lämpö- ja viilennyspuolella valmisteltiin myös kaukolämmön kysyntäjouston pilottikokeilua, jossa ensimmäisen vaiheen pilottikohteeksi varmistui Kortepohjan Ylioppilaskylässä sijaitseva neljän talon kiinteistö. Kysyntäjouston tarkoituksena on leikata kaukolämmön kulutuksen tehopiikkejä, mikä tarkoittaa lopulta edullisempaa lämmön hintaa asiakkaalle.

Merkittäviä investointeja vesi- ja sähköverkkoihin toimintavarmuuden parantamiseksi

Vesihuollon suurin investointi oli Pisara-kohteena tehty jäteveden siirtolinja Lievestuoreelta Nenäinniemen puhdistamolle. Vesiverkkoihin ja vedentuotantoon vuonna 2018 tehdyt investoinnit 19,1 M€ kyettiin rahoittamaan vesiliiketoiminnan tuotoilla. Siksi veden ja jäteveden hintaan ei ole tällä hetkellä näköpiirissä korotuksia.

Sähköverkoista Jyväskylän kantakaupunkialueella huolehtivan JE-Siirto Oy:n viime vuoden merkittävimmät hankkeet olivat Keljon ja Savelan välille tehty 110 kV:n kaapelointihanke ja Savelan sähköaseman rakentaminen, joka jatkuu kesälle 2019. Ennakoivan kunnossapidon, 24/7 käytönvalvonnan ja varallaolon ansiosta sähkökatkot on saatu pysymään asiakkaille lyhyinä. Myös JE-Siirron sähkönsiirtohinnat on pystytty pitämään edullisina isoistakin investoinneista huolimatta.

Tulos edelleen plussan puolella

– Tuloksemme on erittäin hyvä jo kolmatta kertaa peräkkäin. Se kertoo, että olemme pystyneet kehittämään toimintamme oikealla tavalla. Tavoitteemme on vähentää konsernin velkalastia. Se vaatii onnistumisia ja tuloksen pitämistä edelleen positiivisena, toteaa JE:n talousjohtaja Pasi Jalonen.

Jyväskylän Energia Oy:n viime vuoden tilinpäätösraportti toimintakertomuksineen löytyy täältä. Myös tytäryhtiöiden tilinpäätösraportit löytyvät JE:n verkkosivuilta osoitteesta: www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/yhteiskuntavastuu/raportit
Konsernin yhteiskuntavastuuraportti valmistuu toukokuun aikana ja myös se julkaistaan sivuillamme kesäkuun alussa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, p. 050 310 0183

www.jyvaskylanenergia.fi
www.pisara.com