Jyväskylän Energian veden jakelussa on ennalta suunniteltu keskeytys vesiverkossa tehtävien töiden takia seuraavilla alueilla: Mustalampi, Keltinkeskus, Mäyrämäki. Keskeytys alkaa 10.10. kello 23:00.

Keskeytyksen arvioitu päättymisaika on 11.10. kello 06:00.

Asukkaita pyydetään varaamaan ennakolta astioihin katkon aikana taloudessa tarvittava vesimäärä.

Vedenjakelun alkaessa uudelleen voi verkostosta irrota sakkaa tai ilmaa, jotka samentavat vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Häiriöalueen kartalla näet tästä.

Lisätiedot:

Jyväskylän Energian käyttökeskus

p. 014 366 4040