Mannisenmäen veden jakelu häiriö on päättynyt 

Lisätiedot:

Alvan käyttökeskus

p. 014 366 4040