Gummeruksenkadun putkityömaan valmistuminen viivästyy aikaisemman klo.16.00 sijaan klo.19.00.