Ajankohtaista

Vesihuoltotyömaa käynnistyy 25.11. Suluntien ja…

Suluntien ja Kangaslammentien kiertoliittymän ympäristöön rakennetaan vesihuoltoliittymiä kiinteistöille. Työt käynnistyvät maanantaina 25.11.2019. Työmaa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin, jotka toteutetaan liikennemerkein ja aidoin. Ks. kartta. Ajo Huhtasuon päiväkodin...

Lue lisää
Ajankohtaista

Mittalaitteiden käytönaikainen varmennus

Alva suorittaa mittalaitteiden käytönaikaista varmennustarkastusta Alva Sähköverkon jakelualueella 18.11-31.12.2019 välisellä ajalla. Tarkastuksen suorittaa Alvan valtuuttamana Polarmit Oy. Tarkastaja käyttää mittauskeskuksen sisäänpääsyyn asiakkaan Alvalle järjestämää...

Lue lisää
Ajankohtaista

Karstula ja Alva kartoittavat yhteistyömahdollisuuksia

Karstulan kunta ja Alva-yhtiöt Oy ovat solmineet aiesopimuksen kunnan vesihuollon tulevaisuuden selvittämiseksi.Aiesopimuksen pohjalta osapuolet toteuttavat yhteistyössä vesihuollon riskipohjaisen omaisuudenhallintatarkastelun. Tarkastelussa otetaan huomioon niin tekniset, taloudelliset kuin...

Lue lisää
Ajankohtaista

Postilakon vaikutukset Alvan lähettämiin laskuihin

Jyväskylän Energia on nyt Alva. Nimenmuutoksestamme johtuen sähkö-, lämpö- ja vesilaskusi lähettäjä on jatkossa Alva-yhtiöt Oy. Maanantaina 11.11. alkanut ja 27.11. päättynyt postilakko aiheuttaa edelleen viivettä paperilaskujen perilletuloon. Jos sait laskumme vasta postilakon...

Lue lisää
Ajankohtaista

Asiakastietojen syyssiivous

Syyssiivouksen myötä päivitämme asiakkaidemme nimitiedot vastaamaan virallista Väestötietorekisteriä. Yritysasiakkaidemme nimet päivitetään Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaisiksi. Myös postiosoitteita ja käyttöpaikkatietoja tarkennetaan virallisen rekisterin...

Lue lisää
Ajankohtaista

Jyväskylän Energia on nyt Alva

Jyväskylän Energia Oy:n nimi vaihtuu Alvaksi. Yhtiön virallinen nimi on Alva-yhtiöt Oy. Jyväskylän kantakaupungin alueella toimivan sähkön jakeluverkkoyhtiö JE-Siirto Oy:n nimi vaihtuu Alva Sähköverkko Oy:ksi. Uudet nimet tulevat käyttöön 23.10.2019. Jyväskylän Energian visiona on...

Lue lisää
Ajankohtaista

Vesihuoltosaneeraus käynnistyy Kauppakadulla 22.10.

Kauppakatu 3 liittyy hulevesiverkkoon. Alueella tehdään kaivanto, joka katkaisee ajoradan ja Kauppakatu 3:n puoleisen kevyen liikenteen väylän. Kauppakatu 3:n kohta muutetaan työn ajaksi ajoratojen osalta yksikaistaiseksi. Kevyen liikenteen kulku on siirretty tien toiselle puolelle. Myös...

Lue lisää
Ajankohtaista

Jyväskylän Energian (JE) hinnat 2020: sähkön…

Jyväskylän Energia (JE) ja JE-Siirto pitävät hinnat asiakasystävällisinä ensikin vuonna. Sähkön siirron, veden ja lämmön hinnat pysyvät ennallaan, eikä korotuksia ole tulossa. JE:n tuottaman ja myymän lämmön ja veden hinnat pysyvät ensi vuonna (2020) samalla tasolla kuin tänä...

Lue lisää
Ajankohtaista

Lohikoskella alkaa kaukolämpöverkon saneeraus…

Jyväskylän Energia aloittaa kaukolämpöverkon peruskorjauksen Lohikoskella Rysäkadulla ja Verkkokadulla viikolla 32. Rakentaminen ajoittuu elo-syyskuulle 2019. Työt käynnistyvät Rysäkadulta ja etenevät Verkkokadulle. Työmaa tulee vaikuttamaan liikennejärjestelyihin, joten pyydämme...

Lue lisää