Kaukolämpöenergiamittauksen sähköistys – ohje sähköurakoitsijalle

Kaukolämpöenergiamittauksen sähköistyksessä tulee noudattaa Energiateollisuus ry:n suositusta K13/2008 (Kaukolämmön mittaus) sekä SFS-6000 sähköasennusstandardia. Kaukolämpöenergiamittalaitteet toimivat 230 VAC -nimellisjännitteellä ja ovat toiminnaltaan etäluettavia.

Liitännät

Sähköurakoitsija hankkii ja asentaa lämpöenergiamittalaitteita varten koteloidun huoltokytkimen (tai vastaavan)
ennen käyttöönottotarkastusta ja mittalaitteiden asennusta. Huoltokytkin asennetaan mittalaiteryhmän yläpuolelle
ja sen etäisyys mittalaiteryhmästä saa olla enintään yksi metri. Huoltokytkimen pitää olla sinetöitävissä ja sen
tulee olla varustettu kahdella läpiviennillä mittalaitteiden kytkentää ja johdotusta varten.

Sähkön syöttö

Mittausta syöttävän ryhmäjohdon tulee olla MMJ 3*1,5S tai vastaava. Ryhmäjohto kytketään pääkeskuksen
sinetöityyn osaan ja ryhmäjohto suojataan max.10A:n sinetöidyllä varokkeella. Ryhmäjohtoon ei saa liittää muita
kulutuskojeita tai välirasioita.

Mikäli lämpöenergiamittaus sijaitsee etäällä pääkeskuksesta tai on erityisen vaikeasti toteutettavissa (esim. vanhat
kiinteistöt), voidaan sähkön syöttö ottaa samasta ryhmäkeskuksesta josta lämmönjakokeskus sähköistetään
K13/2008 esitetyllä tavalla.

Lämpöenergiamittauksen ja lämmönjakokeskuksen erilliset varokkeet on kytkettävä samalle vaiheelle riippumatta
siitä missä varokkeet sijaitsevat. Mikäli pääkytkin ei katkaise lämpöenergiamittarin jännitettä, tulee siitä kertova
teksti sijoittaa pääkytkimen ja mittauksen viereen.