Alvan jätevedenpuhdistamo palveluna -konsepti sisältää puhdistamon rakentamisen sekä käytön ja kunnossapidon palveluna sovitulle ajalle.

Palvelumallissa tilaaja (kunta, kaupunki tai teollisuuslaitos) tekee tai teettää hankkeesta yleissuunnitelman ja hankkii tarvittavan ympäristöluvan. Tilaaja ja Alva laativat yleissuunnitelman sekä laaditun kustannusarvion perusteella sopimuksen, jonka perusteella Alva vastaa puhdistamon yksityiskohtaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta koko sopimuskauden ajan.

Hyödyt asiakkaalle

  • Säästää taloudellisia resursseja
  • Säästää henkilöstöresursseja
  • Ehkäisee mahdollisia yllättäviä laitevaurio- tai saneerausmenoja – kaikki kulut tarkkaan tiedossa ja budjetoitavissa
  • Auttaa yrityksiä keskittymään ydinliiketoimintaan

Kustannukset

Sopimusaikana Alva perii puhdistamopalvelusta sovittua perusmaksua ja kuutioperäistä korvausta jätevesien puhdistuksesta. Lopullinen palvelumaksu tarkistetaan rakennushankkeen valmistuttua vastaamaan laitoksen toteutuneita kustannuksia.