Laukaan kunnan vesihuollosta vastaa kolmen miljoonan euron liikevaihdolla Laukaan Vesihuolto Oy. Se tarvitsi vanhan puhdistamon korvaavan ratkaisun Lievestuoreen taajaman jätevesille, kun ympäristöluvan ehdot kiristyivät.  Alva suunnitteli, rakennutti ja rahoitti puhdistamon korvaavan jätevesien siirtoputken Laukaan osaomistamalle Jyväskylän Seudun Puhdistamolle. Noin kahdeksan miljoonan euron hintaisen hankkeen valmistuttua Laukaan Vesihuolto Oy ryhtyi maksamaan Alvalle jäteveden siirtomaksua. Kunnan tai vesiyhtiön ei tarvinnut sitoa investointiin rahaa.

Hanke lyhyesti

Aloitus: joulukuu 2016
Valmistuminen: joulukuu 2018
Käyttöönotto: tammikuu 2019
Pisara-yhteistyömalli: rahoitus
Toteutuneet kustannukset: kokonaisbudjetti 9 milj. euroa. Summa sisältää  niin jätevesien siirtolinjan kuin Lievestuoreen puhdistamon tasausaltaat sekä myöhemmin käyttöön otettavan puhtaan veden linjan. Toteutuneet kustannukset jäivät n. 8 milj. euroon, josta siirtolinjan osuus oli 7 milj. euroa.

Taustaa

Laukaa etsi ratkaisua Lievestuoreen taajaman jätevesien puhdistamiselle, koska nykyinen puhdistamo ei täyttänyt vuoden 2019 ympäristöluvan ehtoja. Loppusuoralla Laukaan päättäjillä oli kaksi päävaihtoehtoa: viidestä kahdeksaan miljoonan euron investointi joko uuteen puhdistamoon tai 25 kilometriä pitkän siirtoviemärin rakennuttamiseen, joka johtaisi jätevedet kunnan osaomistamalle puhdistamolle naapurikunnan puolelle.

Vaihtoehdot olivat rahoituksellisesti raskaita Vesihuolto Oy:n liikevaihtoon nähden. Molemmat vaihtoehdot olisivat vaatineet myös 10 hengen organisaation vahvistamista ulkopuolisella resurssilla hankkeen valmistelua, suunnittelua ja johtamista varten. Puhdistamon uudistaminen nykyiselle paikalle olisi rajoittanut aluekehitystä ja maankäyttöä valtatie yhdeksän tuntumassa.

Lievestuoreen siirtoviemäri toteutettiin Alvan kokonaispalveluna, joka sisälti suunnittelun, rakentamisen ja käytön lisäksi rahoituksen. Rahoituksen ansiosta siirtoviemäri tuli taloudellisesti kilpailukykyiseksi verrattuna uuden puhdistamon rakentamiseen. Kunnan eikä vesihuoltoyhtiön tarvinnut sitoa euroja hankkeeseen.

Tavoitteet

Alueelliseen yhteistyöhön oli helppo päätyä monesta syystä. Hyödyt tulevat riskien jakamisesta ja Alvan meitä laveamman tietotaidon hyödyntämisestä hankkeessa, laskeskeli Laukaan kunnan tekninen johtaja ja Laukaan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Janne Laiho.  Riskien hallinnan ja kokonaistalouden näkökulmasta olemme tyytyväisiä, että Alvan Pisara oli tässä kumppanina. Laiho näkee ratkaisulla positiivisia vaikutuksia myös Lievestuoreen taajaman vetovoimalle. Hänestä ratkaisu vahvistaa 9-tien varren aluekehitystä, kun puhdistamotoiminnan päätyttyä puhdistamon nykyisiä varoalueita voidaan ottaa esimerkiksi matkailu- tai virkistyskäyttöön.

Hankkeen eteneminen

Kokonaispituudeltaan 25,6 kilometrin mittainen siirtolinja rakennettiin valtaosalla reitistä 9-tien tiealueelle tai rata-alueelle. Toteutusaikataulu oli tiukka. Rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2017, ja linja valmistui joulukuussa 2018. Kolmessa kohdassa putki asennettiin järven pohjaan Leppäveteen ja Päijänteeseen.

Hankkeen pääurakoitsijoina toimivat VRJ Etelä-Suomi Oy (Lievestuore – Laurinniemi -linja ja pumppaamot) sekä Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka Oy (Laurinniemi – Nenäinniemi linja).

Lisätiedot

Projektipäällikkö
Kim Timisjärvi
Alva-yhtiöt Oy
p. 040 864 9821
kim.timisjarvi(at)alva.fi

Tekninen johtaja ja Laukaan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja
Janne Laiho
Laukaan kunta
p. 050 347 5247
janne.laiho(at)aukaa.fi