Palvelun sisältö

Tässä palvelussa Alva toteuttaa vedenottamon ja siihen mahdollisesti liittyvän vedenkäsittelyn. Alva siis jalostaa raakavedestä talousvettä tilaajan käyttöön. Kustannukset muodostuvat perusmaksusta sekä vesikuutiolle määritellystä tuotantokustannuksesta.

Palvelumallissa tilaaja (kunta, kaupunki tai teollisuuslaitos) tekee tai teettää hankkeesta yleissuunnitelman ja vastaa muista hankkeen tarvittavista selvityksistä, luvista ja maanhankinnasta. Alva vastaa vedenottamon yksityiskohtaisesta teknisestä suunnittelusta, toteutuksesta ja operoinnista annettujen lähtötietojen mukaisesti. Palvelun ostaja vastaa raakaveden laadusta ja määrästä.

Hyödyt asiakkaalle

  • Säästää taloudellisia resursseja
  • Säästää henkilöstöresursseja
  • Ehkäisee mahdollisia yllättäviä laitevaurio- tai saneerausmenoja – kaikki kulut tarkkaan tiedossa ja budjetoitavissa
  • Auttaa yrityksiä keskittymään ydinliiketoimintaan

Kustannukset

Sopimusaikana Alva perii puhdistamopalvelusta sovittua perusmaksua ja kuutioperäistä korvausta talousveden käsittelystä. Lopullinen palvelumaksu tarkistetaan rakennushankkeen valmistuttua vastaamaan laitoksen toteutuneita kustannuksia.