Vesiviisas kunta –projektissa tehdään suomalaisesta vesiosaamisesta ja riskipohjaisesta omaisuudenhallinnasta kansainvälinen vientituote. Projektissa on mukana viisi edelläkävijäkuntaa, joiden kanssa kehitetään ja testataan innovatiiviset yhteistyömallit ja niihin liittyvät digitaaliset palvelut. Vesiviisas kunta –projektin toteutuksessa on mukana laaja yritysverkosto, johon haetaan uusia, kansainvälistä kasvua hakevia pk-yrityksiä.

Hanke lyhyesti

Kesto: maaliskuu 2017 – joulukuu 2018
Kokonaiskustannusarvio: 3,2 miljoonaa euroa

Taustaa

Alvan Pisara on Suomen ensimmäinen vesioperaattori, joka kehitti vesilaitostoiminnasta valtakunnallisen konseptin. Pisara avaa myös mahdollisuuksia suomalaisen vesiosaamisen viemiseen maailmalle.

Vesiverkostojen kasautuva saneerausvelka, toimintavarmuuden kiristyvät vaatimukset, veden laadun varmistaminen ja ammattiosaamisen katoaminen luovat vesihuoltolaitoksille jatkossa entistä enemmän haasteita. Niiden ratkaisemiseksi Pisara kehittää täysin uusia palvelukokonaisuuksia viimeisintä teknologiaa hyödyntäen.

Vesihuoltoon tarvitaan nykyistä enemmän liiketoimintalähtöistä ajattelua, uusia toimintamalleja, kuntarajat ylittävää yhteistyötä, rohkeaa kokeilemista ja päättäjiltä uskallusta niiden toteutukseen. Digitaalisten teknologioiden jatkuva hyödyntäminen vesihuollossa tulee olemaan olennainen osa tulevaisuuden kehitystä. Näin siirrytään menneisyyden raportoinnista tulevaisuuden ennakoimiseen.

Tavoitteet

Vesiviisas kunta –projektin tavoitteena on kehittää edelläkävijäkuntien kanssa vesihuollon liiketoimintamallit, operatiiviset toimintamallit sekä näitä tukevat digitaaliset palvelut. Uudet mallit ulottuvat etäoperoinnista vesihuolto-omaisuuden vuokraamiseen tai jopa ostoon edelläkävijäkunnan tarpeista riippuen.

Uudet kehitettävät ja testatut digitaaliset vesihuoltopalvelut varmistavat vesihuollon operoinnin perustavoitteet: ennakoiva toiminta, omaisuuden- ja riskienhallinta, toimintavarmuuden parantaminen sekä kustannustehokkuus. Uusia teknologioita tarvitaan vesiprosessien ja vesihuoltoverkostojen kokonaisvaltaiseen reaaliaikaiseen hallintaan. Digitaaliset vesihuoltopalvelut mahdollistavat prosessien etävalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon. Veden tilannekuva- ja johtokeskus toimintaprosesseineen skaalautuu maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tämä tarjoaa älykkään toimintaympäristön käyttöpäivystäjille, asiantuntijoille sekä kansallisille ja kansainvälisille asiakkaille.

Vesiviisas kunta –projektin yhtenä päätavoitteena on kansainvälinen verkostoituminen. Uusia innovatiivisia teknologiaratkaisuja haetaan kansainvälisiltä markkinoilta osallistumalla tapahtumiin ja vierailemalla alan yrityksissä.

Toteutus

Vesiviisas kunta –projektin kesto on 1.3.2017 – 31.12.2018 ja kokonaiskustannusarvio noin 3,1 M€. Projektin koordinaattorina toimii Pisara / Alva-yhtiöt Oy. Pisara on saanut toteutukseen merkittävän osarahoituksen Tekesiltä (nyk. Business Finland).

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Tytti Laitinen
Alva-yhtiöt Oy
p. 040 500 0489
tytti.laitinen(at)alva.fi