Avainanalyysi toimii pohjana mahdollisuuksien ja riskien tunnistamisessa. Avainanalyysissä selvitetään kunnan (kaupungin tai vesihuoltolaitoksen) vesihuollon nykytila ja toiminnot läpileikkaava riskikuva liiketoiminnan, johtamisen ja organisaation kuin teknisen järjestelmän kannalta. Toteutus tapahtuu vesihuollon asiantuntijoiden tekemän tiedonkeruun ja havainnoinnin pohjalta. Tietoa kerätään eri dokumentaatioista, haastattelukäynnillä ja kohdekierroksella.

Avainanalyysin jälkeen asiakkaalle esitellään tulos, kunnan vesihuollon nykytila ja avainkehityskohteet toiminnan kannalta perusteluineen sekä ehdotus jatkosta. Samalla arvioidaan laitoksen
operointia Alvan näkökulmasta riskien ja riskienhallinnan kautta

Kesto: 1-2 kuukautta
Työmäärä
: 1 viikko

Hyödyt

  • Toiminnan läpileikkaava riskikuva vesihuollon nykytilasta. Paljastaa nopeasti avainkehityskohteet.
  • Tiivis ja selkeä raportti
  • Kertoo avainkehityskohteet nopeasti

Toimintamalli

Vesiasiantuntijoiden tekemä tiedonkeruu, havainnointi, analysointi ja raportointi.

Lopputulos

Tiivis ja selkeä nykytilan raportti vesilaitoksen johdolle.