Asiantuntijuutemme nojaa yhden Suomen suurimman vesihuoltolaitoksen johtamisesta ja operoinnista saatuun kokemukseen. Avullamme hahmotat vesihuollon kokonaiskuvan sekä siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Meillä on käytössämme paitsi alan viimeisin tutkimustieto, myös uusimmat riskien- ja omaisuudenhallinnan järjestelmät sekä kunnan tarpeisiin parhaiten vastaavat yhteistyömallit.

Autamme ennakoimaan ja varautumaan tulevaisuuden riskeihin uudenlaisten vesihuollon sovellusten avulla. Kehitämme jatkuvasti digitaalisia palveluita, jotta tieto vesiverkoston kunnosta ja toimivuudesta on reaaliaikaisesti käytössä.

Alvan Pisara BlueModel auttaa määrittämään vedelle oikean hinnan ja tekemään vesihuollosta kannattavaa liiketoimintaa.

BlueFlow – Avainanalyysi

  • Tiivis ja selkeä raportti vesihuollon nykytilasta selkeästi esitettynä ja nopeasti toimitettuna
  • Hyödyt: Läpileikkaa koko nykyisen toiminnan ja kertoo nopeasti avainkehityskohteet.

BlueFlow

  • Asiantuntijaratkaisut päätöksenteon tueksi. Ymmärrys vesihuollon johtamisen koko kuvasta ja sen tulevaisuudesta: liiketoiminnasta, johtamisesta ja organisaatiosta sekä teknisestä järjestelmästä.
  • Hyödyt: Kattava vertailuraportti todentaa mahdollisuudet, joilla kehittää nykyistä toimintaa.

Blue Ride

  • Kunnalle sovitetun yhteistyömallin pohjalta toteutettava, jatkuvasti kehittyvän vesihuollon ylläpitomalli, joka perustuu toiminnan operointiin, monitorointiin, raportointiin ja sen jatkuvaan kehittämiseen
  • Hyödyt: Optimoi vesihuollon ylläpidon, seurannan ja kehityksen.

Tutustu yhteistyömalleihimme tarkemmin

 

Operointi
Helposti nykyaikaisempaa vesihuoltoa – operointi

Vuokraus
Tasaista tuloa vähemmällä vastuulla – vuokraus

Omistus
Pääoman vapautus kunnan elinvoimaisuuden kehitykseen – omistus

Rahoitus
Yksinkertainen tapa rahoittaa kunnan vesihuollon investoinnit – rahoitus