Alvan veden jakelussa voi esiintyä samentumaa tai ilmaa verkostossa joillakin käyttäjillä alueella Mannila, Rantue, Huvilatie. Häiriö on alkanut 12.9.2023 klo 8:00.

Verkostossa tehtyjen huoltotoimien jälkeen on tavanomaista, että verkostosta voi irrota sakkaa tai ilmaa, jotka samentavat vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Alueella on käynnissä vesijohtoverkon huuhtelu.

Arvioitu korjaantumisaika n. klo 12:00.

 

Terveisin

Alvan käyttökeskus

P. 014 366 4040