Sähkön verkkopalvelumaksujen lisäksi Alva Sähköverkon laskulla peritään myös sähkövero. Alva Sähköverkko tilittää asiakkailta perittävän veron verohallinnolle.

Sähköverosta maksetaan myös arvonlisävero.

Sähköveroa on kahta luokkaa. Tavallisesti käytetään korkeampaa veroluokkaa 1, mutta tietyille aloille on mahdollista alempi veroluokka 2.

Ajantasaiset verojen määrät löytyvät verkkopalveluhinnastosta.

Alempaa veroa (II-veroluokka) maksetaan

  • teollisuudessa
  • konesaleissa
  • lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa tai geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumpuissa
  • ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä

käytettävästä sähköstä. (Lähde: vero.fi)

Muu sähkö kuuluu korkeampaan I-veroluokkaan.

Yllä mainittua toimintaa harjoittavien yritysten on mahdollista hyödyntää valtion tukea alemman veroluokan muodossa. Alempaan veroluokkaan voi siirtyä täyttämällä tämän lomakkeen. Sähköisesti täytetty lomake toimitetaan osoitteeseen talous@alva.fi.

Ennen lomakkeen täyttöä tulee tutustua verottajan ohjeisiin ja määräyksiin alempaan sähköveroluokkaan liittyen. Lisäksi asiakkaan tulee rekisteröityä suoraan verottajalle.

Lomakkeen lisäksi on tarvittaessa toimitettava valtakirja.

Sähköveroton toiminta

Alle 100 kVA tuotantolaitteistot on vapautettu kaikista sähköveroon liittyvistä velvollisuuksista. Alva Sähköverkon pientuotantoasiakkailla tämä on automaattisesti huomioitu, eikä vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Yli 100 kVA tuotantolaitteiden on rekisteröidyttävä verottajalle verottajan ohjeiden mukaan.

Sähköverojen takautuva korjaus

Sähköveroja voidaan takautuvasti korjata kuluvan vuoden ja takautuvasti kolmen vuoden osalta. Korjauspyynnöt tulee tehdä verottajalle Omavero-palvelussa.

Vuoden 2020 osalta teemme oikaisuja marraskuun 2023 loppuun asti. Oikaisupyynnön voi toimittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@alva.fi. Oikaisusta peritään palveluhinnaston mukainen toimistomaksu.

Lisätietoja verottajalta:
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/valmisteverotus/sahkovero/