Aurinkosähkö ja muu pientuotanto

Mitä toimenpiteitä, lupia ja sopimuksia sähköntuottajaksi ryhtymiseen tarvitaan Alva Sähköverkon jakelualueella?

Ensin tulee selvittää Jyväskylän kaupungilta, tarvitaanko asennukseen toimenpidelupa. Toimenpidelupahakemuksen voi tarvittaessa hakea kaupungin sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi noutaa rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

Toiseksi kiinteistön omistajan tulee tehdä ilmoitus sähkön jakeluverkkoyhtiöön eli siihen yhtiöön, joka laskuttaa talon sähkön siirrosta. Jyväskylän alueella toimii kolme jakeluverkkoyhtiötä: Alva Sähköverkko Oy, Järvi-Suomen Energia Oy ja Elenia Oy.

Alva Sähköverkon asiakkaat saavat sujuvasti asiansa vireille täyttämällä Alva Sähköverkon verkkosivuilla pientuotannon tai sähkövaraston yleistietolomakkeen.

Monet aurinkopaneeleja ja niiden asennuksia myyvät yritykset tarjoavat avaimet käteen palveluita, jolloin myyjä hoitaa tarvittavat luvat ja osaa valita vaatimukset täyttävät laitteistot.

Kun ilmoitus pientuotannosta (pientuotannon tai sähkövaraston yleistietolomake) saapuu Alvalle, kohteelle laaditaan pientuotannon liittymissopimus, joka tallennetaan kiinteistön varsinaisen liittymissopimuksen liitteeksi. Sopimuksen teon yhteydessä tarkistetaan liittymän koko suhteessa olemassa olevaan liittymään sekä asiakas- ja laskutustiedot.

Liittymispalvelumme asiantuntijat auttavat asiakasta tai asiakkaan valtuuttamaa aurinkosähkölaitteiston myyjää liittymissopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kolmas vaihe, joka kannattaa hoitaa kuntoon jo ennen järjestelmän asennuttamista, on sopimus sähkönostajan kanssa. Sopimus tarvitaan, jos kaikkea tuotettua sähköä ei joka hetki pystytä käyttämään omassa kiinteistössä. Sovitun ostajan nimeä jakeluverkkoyhtiö kysyy asiakkaalta viimeistään tuotannon liittymissopimusta laadittaessa. Yleensä sähkön myyjäyhtiö ostaa omilta sähköasiakkailtaan sähköä myös takaisin päin.

Miksi sähkön siirtäjältä eli jakeluverkkoyhtiöltä tarvitaan lupa?

Paikallinen jakeluverkkoyhtiö (Alva Sähköverkko Oy) vastaa sähkönsiirrosta ja sähkömittarin asennuksesta sekä pientuotantolaitteiston verkkoon liittämisestä. Aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähköä voi myydä vain sähköverkon kautta. Sähköä ei voi syöttää verkkoon päin, jos sähkölle ei ole sovittua ostajaa. Lakitulkintojen mukaan siirtoyhtiö itse ei saa toimia sähkön ostajana – ei edes ottaa sitä verkkoonsa korvauksetta.

Jakeluverkkoyhtiö mittaa asiakkaan verkkoon päin tuottaman sähkön, tulipa sitä kuinka vähän tahansa. Toimitamme mittaustiedot asiakkaamme kanssa sopimuksen tehneelle sähkön ostajalle. Tämän jälkeen jakeluverkkoyhtiö veloittaa tuotannon siirtomaksun normaalin siirtolaskunsa yhteydessä.

Verkkoon tuotetusta sähköstä Alva Sähköverkko perii hinnaston mukaisesti 0,0868 snt/kWh (alv 24%). Verkkoon syötetty sähkö mitataan tunneittain eikä sitä esimerkiksi mittarilla vähennetä suoraan asiakkaan käyttämästä ostosähköstä.

Mitä sähkön siirtoyhtiö käytännössä tekee kiinteistön ilmoitukselle?

Siirtoyhtiö varmistaa, että laitteisto täyttää standardit – esimerkiksi SFS-EN-50438 tai saksalaisen VDE-AR-N 4105 2011-8 -normit. Niiden mukaiset laitteistot eivät aiheuta häiriöitä sähköverkon toiminnalle, ja niissä myös sähköverkon turvallisuusasiat on otettu huomioon.

Sähköverkkoon liitetyssä kiinteistössä paneeliasennuksen saa tehdä vain koulutettu sähköasentaja. Sähkön siirtoa hoitavan yhtiön on tiedettävä tarkkaan, missä kiinteistön pientuotantolaitteistot sijaitsevat ja miten ne on kytketty, jotta niiden mahdollisesti jakeluverkkoon päin syöttämä sähkö ei aiheuta turvallisuusriskejä yhtiön asentajille.

Sähkön pientuottajaksi ryhtyvän muistilista tiivistettynä:

  • Selvitä Jyväskylän kaupungilta toimenpideluvan tarpeellisuus.
  • Ota yhteys Alva Sähköverkkon liittymäpalveluun eli täytä mikrotuotannon yleistietolomake nettisivuilta.
  • Valitse ostaja verkkoon tuotetulle sähkölle (yleensä sähkön myyjä).
  • Solmi tuotannon liittymissopimus Alva Sähköverkon kanssa.