Aurinkosähkö ja muu pientuotanto

Mitä toimenpiteitä, lupia ja sopimuksia sähköntuottajaksi ryhtymiseen tarvitaan Alva Sähköverkon jakelualueella?

Ohjeet pähkinänkuoressa:

  1. Selvitä pientuotannon luvitus rakennusvalvonnasta
  2. Ennen laitteiston tilaamista varmista, että laitteisto on kytkettävissä sähköverkkoon. kts. alla oleva taulukko.
  3. Valtuutettu sähköurakoitsija asentaa paneelit, muista pyytää käyttöönottopöytäkirja.
  4. Hae Alva Sähköverkolta liittämislupaa pientuotannon lomakkeella. Saat käyttöpaikkanumeron sähkön myyjää varten.
    Huomioithan, että mikäli liittymällä on useita omistajia (esim. ok-talossa pariskunta/muu yhteisomistus/paritalot), suostumus pientuotantoon tulee olla kaikilta omistajilta. Huolehdithan siis, että lähetetystä lomakkeesta löytyvät kaikkien liittymän omistajien nimet ja yhteystiedot (puhelinnumero + sähköpostiosoite). Tämä myös nopeuttaa käsittelyä.
  5. Tuotetulle sähkölle pitää olla ostaja (sähkön myyntiyhtiö).
  6. Paneelit saa kytkeä verkkoon vasta kun Alva Sähköverkko on antanut käyttöönottoluvan.

Käsittelyaika on noin 1-2 viikkoa siitä, kun liittämislupaa on haettu Alva Sähköverkko Oy:lta. Huolellisesti täytetty lomake, jossa kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana, nopeuttaa asian käsittelyä.

Tarkemmat ohjeet löydät alta.

Ensin tulee selvittää Jyväskylän kaupungilta, tarvitaanko asennukseen toimenpidelupa. Toimenpidelupahakemuksen voi tarvittaessa hakea kaupungin sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi noutaa rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

Toiseksi kiinteistön omistajan tulee tehdä ilmoitus sähkön jakeluverkkoyhtiöön eli siihen yhtiöön, joka laskuttaa talon sähkön siirrosta. Jyväskylän alueella toimii kolme jakeluverkkoyhtiötä: Alva Sähköverkko Oy, Järvi-Suomen Energia Oy ja Elenia Oy.

Alva Sähköverkon asiakkaat saavat sujuvasti asiansa vireille täyttämällä Alva Sähköverkon verkkosivuilla pientuotannon tai sähkövaraston yleistietolomakkeen.

Monet aurinkopaneeleja ja niiden asennuksia myyvät yritykset tarjoavat avaimet käteen palveluita, jolloin myyjä hoitaa tarvittavat luvat ja osaa valita vaatimukset täyttävät laitteistot.

Kun ilmoitus pientuotannosta (pientuotannon tai sähkövaraston yleistietolomake) saapuu Alvalle, kohteen liittymissopimus päivitetään. Yli 100 kVA kohde: liittymissopimuksen päivityksen yhteydessä tehdään erillinen tuotannon liittymäsopimus.

Liittymispalvelumme asiantuntijat auttavat asiakasta tai asiakkaan valtuuttamaa aurinkosähkölaitteiston myyjää liittymissopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kolmas vaihe, joka kannattaa hoitaa kuntoon jo ennen järjestelmän asennuttamista, on sopimus sähkönostajan kanssa. Sopimus tarvitaan riippumatta siitä, käytetäänkö kaikki tuotettu sähkö omassa kiinteistössä vai ei. Jakeluverkkoyhtiö kysyy sovitun ostajan nimeä asiakkaalta viimeistään tuotannon liittymissopimusta laadittaessa. Yleensä sähkön myyjäyhtiö ostaa omilta sähköasiakkailtaan sähköä myös takaisin päin.

Suurin sallittu pientuotannon nimellisteho

Tuotannon liittämisessä noudatamme Energiateollisuus Ry:n ohjetta YA9:23 ”Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon”. Ohjeen perusteella keskimääräisillä oikosulkuvirroilla suurin sallittu tuotantoteho riippuu liittymän koosta.

Liittymien koon mukainen mikrotuotannon maksimi nimellisteho löytyy taulukosta alla:

Liittymäkoko PJ-liittymältään sallittu suurin mikrotuotannon nimellisteho Sn
3 x 16 10 kVA
3 x 25 15 kVA
3 x 35 20 kVA
3 x 50 25 kVA
3 x 63 30 kVA
3 x 80 35 kVA
3 x 100 40 kVA
3 x 125 45 kVA
3 x 160 55 kVA
3 x 200 75 kVA
3 x 250 100 kVA
3 x 315 125 kVA

Yli 315A liittymissä käytetään taulukon monikertoja.

Esim. 400A liittymä on tyypillisesti toteutettu kahdella liittymiskaapelilla, jotka on molemmat suojattu 200A sulakkeella. Silloin suurin sallittu mikrotuotannon nimellisteho on 2 x 75 kVA, eli 150 kVA.

Miksi sähkön siirtäjältä eli jakeluverkkoyhtiöltä tarvitaan lupa?

Paikallinen jakeluverkkoyhtiö (Alva Sähköverkko Oy) vastaa sähkönsiirrosta ja sähkömittarin asennuksesta sekä pientuotantolaitteiston verkkoon liittämisestä. Aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähköä voi myydä vain sähköverkon kautta. Sähköä ei voi syöttää verkkoon päin, jos sähkölle ei ole sovittua ostajaa. Lakitulkintojen mukaan siirtoyhtiö itse ei saa toimia sähkön ostajana – ei edes ottaa sitä verkkoonsa korvauksetta.

Jakeluverkkoyhtiö mittaa asiakkaan verkkoon päin tuottaman sähkön, tulipa sitä kuinka vähän tahansa. Toimitamme mittaustiedot asiakkaamme kanssa sopimuksen tehneelle sähkön ostajalle. Tämän jälkeen jakeluverkkoyhtiö veloittaa tuotannon siirtomaksun normaalin siirtolaskunsa yhteydessä. Vuoden 2023 alusta mittaustiedot netotetaan datahub-palvelussa. Netotuksesta johtuen yksittäisellä mittausajanjaksolla voi jatkossa olla vain tuotantoa tai kulutusta.

Verkkoon tuotetusta sähköstä Alva Sähköverkko perii hinnaston mukaisesti 0,0868 snt/kWh (alv 24%). Verkkoon syötetty sähkö mitataan mittausajanjaksoittain netotettuna. Mittauslaitteesta riippuen mittausajanjakso on tunti tai vartti. Siirtymäaika tunnista varttiin päättyy vuonna 2031.

Mitä sähkön siirtoyhtiö käytännössä tekee kiinteistön ilmoitukselle?

Siirtoyhtiö varmistaa, että laitteisto täyttää standardit – esimerkiksi SFS-EN-50438 tai saksalaisen VDE-AR-N 4105 2011-8 -normit. Niiden mukaiset laitteistot eivät aiheuta häiriöitä sähköverkon toiminnalle, ja niissä myös sähköverkon turvallisuusasiat on otettu huomioon.

Sähköverkkoon liitetyssä kiinteistössä paneeliasennuksen saa tehdä vain koulutettu sähköasentaja. Sähkön siirtoa hoitavan yhtiön on tiedettävä tarkkaan, missä kiinteistön pientuotantolaitteistot sijaitsevat ja miten ne on kytketty, jotta niiden mahdollisesti jakeluverkkoon päin syöttämä sähkö ei aiheuta turvallisuusriskejä yhtiön asentajille.