Aurinkosähkö ja muu pientuotanto

Mitä toimenpiteitä, lupia ja sopimuksia sähköntuottajaksi ryhtymiseen tarvitaan Alva Sähköverkon jakelualueella?

Ohjeet pähkinänkuoressa:

  1. Selvitä pientuotannon luvitus rakennusvalvonnasta
  2. Ennen laitteiston tilaamista varmista, että laitteisto on kytkettävissä sähköverkkoon. kts. alla oleva taulukko.
  3. Valtuutettu sähköurakoitsija asentaa paneelit, muista pyytää käyttöönottopöytäkirja.
  4. Hae Alva Sähköverkolta liittämislupaa pientuotannon lomakkeella. Saat käyttöpaikkanumeron sähkön myyjää varten.
  5. Hanki tuotetulle sähkölle myyjä.
  6. Paneelit saa kytkeä verkkoon vasta kun Alva Sähköverkko on antanut käyttöönottoluvan.

Tarkemmat ohjeet löydät alta.

Ensin tulee selvittää Jyväskylän kaupungilta, tarvitaanko asennukseen toimenpidelupa. Toimenpidelupahakemuksen voi tarvittaessa hakea kaupungin sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi noutaa rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

Toiseksi kiinteistön omistajan tulee tehdä ilmoitus sähkön jakeluverkkoyhtiöön eli siihen yhtiöön, joka laskuttaa talon sähkön siirrosta. Jyväskylän alueella toimii kolme jakeluverkkoyhtiötä: Alva Sähköverkko Oy, Järvi-Suomen Energia Oy ja Elenia Oy.

Alva Sähköverkon asiakkaat saavat sujuvasti asiansa vireille täyttämällä Alva Sähköverkon verkkosivuilla pientuotannon tai sähkövaraston yleistietolomakkeen.

Monet aurinkopaneeleja ja niiden asennuksia myyvät yritykset tarjoavat avaimet käteen palveluita, jolloin myyjä hoitaa tarvittavat luvat ja osaa valita vaatimukset täyttävät laitteistot.

Kun ilmoitus pientuotannosta (pientuotannon tai sähkövaraston yleistietolomake) saapuu Alvalle, kohteen liittymissopimus päivitetään. Yli 100 kVA kohde: liittymissopimuksen päivityksen yhteydessä tehdään erillinen tuotannon liittymäsopimus.

Liittymispalvelumme asiantuntijat auttavat asiakasta tai asiakkaan valtuuttamaa aurinkosähkölaitteiston myyjää liittymissopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kolmas vaihe, joka kannattaa hoitaa kuntoon jo ennen järjestelmän asennuttamista, on sopimus sähkönostajan kanssa. Sopimus tarvitaan, jos kaikkea tuotettua sähköä ei joka hetki pystytä käyttämään omassa kiinteistössä. Sovitun ostajan nimeä jakeluverkkoyhtiö kysyy asiakkaalta viimeistään tuotannon liittymissopimusta laadittaessa. Yleensä sähkön myyjäyhtiö ostaa omilta sähköasiakkailtaan sähköä myös takaisin päin.

Suurin sallittu pientuotannon nimellisteho

Tuotannon liittämisessä noudatamme Energiateollisuus Ry:n ohjetta YA9:13 ”Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon”. Ohjeen perusteella suurin sallittu tuotantoteho riippuu liittymän koosta.

Liittymien koon mukainen mikrotuotannon maksimi nimellisteho taulukosta alla sekä linkistä.

Liittymäkoko PJ-liittymältään sallittu suurin mikrotuotannon nimellisteho Sn
3 x 16 5,5 kVA
3 x 25 6,9 kVA
3 x 35 6,9 kVA
3 x 50 6,9 kVA
3 x 63 8,8 kVA
3 x 80 11,7 kVA
3 x 100 16,0 kVA
3 x 125 19,7 kVA
3 x 160 26,2 kVA
3 x 200 34,5 kVA
3 x 250 45,5 kVA
3 x 315 60,7 kVA

Yli 315A liittymissä käytetään taulukon monikertoja.

Esim. 400A liittymä on tyypillisesti toteutettu kahdella liittymiskaapelilla, jotka on molemmat suojattu 200A sulakkeella. Silloin suurin sallittu mikrotuotannon nimellisteho on 2 x 34,5 kVA, eli 79 kVA.

Miksi sähkön siirtäjältä eli jakeluverkkoyhtiöltä tarvitaan lupa?

Paikallinen jakeluverkkoyhtiö (Alva Sähköverkko Oy) vastaa sähkönsiirrosta ja sähkömittarin asennuksesta sekä pientuotantolaitteiston verkkoon liittämisestä. Aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähköä voi myydä vain sähköverkon kautta. Sähköä ei voi syöttää verkkoon päin, jos sähkölle ei ole sovittua ostajaa. Lakitulkintojen mukaan siirtoyhtiö itse ei saa toimia sähkön ostajana – ei edes ottaa sitä verkkoonsa korvauksetta.

Jakeluverkkoyhtiö mittaa asiakkaan verkkoon päin tuottaman sähkön, tulipa sitä kuinka vähän tahansa. Toimitamme mittaustiedot asiakkaamme kanssa sopimuksen tehneelle sähkön ostajalle. Tämän jälkeen jakeluverkkoyhtiö veloittaa tuotannon siirtomaksun normaalin siirtolaskunsa yhteydessä.

Verkkoon tuotetusta sähköstä Alva Sähköverkko perii hinnaston mukaisesti 0,0868 snt/kWh (alv 24%). Verkkoon syötetty sähkö mitataan tunneittain eikä sitä esimerkiksi mittarilla vähennetä suoraan asiakkaan käyttämästä ostosähköstä.

Mitä sähkön siirtoyhtiö käytännössä tekee kiinteistön ilmoitukselle?

Siirtoyhtiö varmistaa, että laitteisto täyttää standardit – esimerkiksi SFS-EN-50438 tai saksalaisen VDE-AR-N 4105 2011-8 -normit. Niiden mukaiset laitteistot eivät aiheuta häiriöitä sähköverkon toiminnalle, ja niissä myös sähköverkon turvallisuusasiat on otettu huomioon.

Sähköverkkoon liitetyssä kiinteistössä paneeliasennuksen saa tehdä vain koulutettu sähköasentaja. Sähkön siirtoa hoitavan yhtiön on tiedettävä tarkkaan, missä kiinteistön pientuotantolaitteistot sijaitsevat ja miten ne on kytketty, jotta niiden mahdollisesti jakeluverkkoon päin syöttämä sähkö ei aiheuta turvallisuusriskejä yhtiön asentajille.