Alva Sähköverkko Oy on Jyväskylän kaupungin omistaman Alva-yhtiöt Oy:n tytäryhtiö, joka toimii sähköverkonhaltijana Jyväskylän kantakaupungissa ja palvelee verkkoalueellaan sähkön siirron asiakkaita. Alva Sähköverkon toimintaan kuuluvat sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö, asiakkaiden liittäminen verkkoon, sähkön mittaus ja muut sähkön jakeluun tarvittavat tehtävät. Alva Sähköverkko Oy:n sähkön jakelualueen näet alla olevasta pdf-kartasta.

Sahkon_jakelualue (PDF-kartta)
Jakelualue: Kokonaisuudessaan kantakaupunki, Huhtasuo, Kuokkala, Keljo ja Halssila. Osittain Lohikoski-Seppälänkangas ilman Tyyppälän kaupunginosaa. Keltinmäki-Myllyjärven suuralue poislukien Takakeljo ja Hanhiperä.

Verkonhaltijat kartalla | Energiavirasto
Energiaviraston karttapalvelu, jossa näkyy kaikkien jakeluverkonhaltijoiden vastuualuerajat.

Sähköverkkoyhtiön tehtävä on siirtää voimalaitoksissa tuotettu sähkö verkkoalueellaan oleville asiakkaille. Toiminta on luvanvaraista. Sähkön verkkopalvelua ei voi kilpailuttaa sähköenergian tapaan, mutta sen hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Sähköverkkoyhtiölle maksettavan verkkopalvelumaksun lisäksi sähkön verkkopalvelulaskulla peritään sähkövero, valtion huoltovarmuusmaksu sekä arvonlisävero.

Sähköverkonhaltijan tulee sähkömarkkinalain mukaan toimia muita markkinaosapuolia kohtaan syrjimättömästi. Syrjimättömyyden varmistamiseksi sähköverkonhaltijan tulee laatia toimenpideohjelma. Alta löydät viimeisimmän syrjimättömyyden varmentamisen raportin sekä toimenpideohjelman.

Toimitusvelvollisen myyjän voit tarkistaa Energiaviraston verkkosivuilta.