Alva Sähköverkko Oy on Jyväskylän kaupungin omistaman Alva-yhtiöt Oy:n tytäryhtiö, joka toimii sähköverkonhaltijana Jyväskylän kantakaupungissa ja palvelee verkkoalueellaan sähkön siirron asiakkaita. Alva Sähköverkon toimintaan kuuluvat sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö, asiakkaiden liittäminen verkkoon, sähkön mittaus ja muut sähkön siirtoon tarvittavat tehtävät. Alva Sähköverkko Oy:n sähkön jakelualueen näet alla olevasta pdf-kartasta.

Sahkon_jakelualue

Siirtoyhtiön tehtävä on siirtää voimalaitoksissa tuotettu sähkö verkkoalueellaan oleville asiakkaille. Toiminta on luvanvaraista. Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa sähköenergian tapaan, mutta siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Siirtoyhtiölle maksettavan siirtomaksun lisäksi sähkön siirtolaskulla peritään sähkövero, valtion huoltovarmuusmaksu sekä arvonlisävero.

Sähköverkonhaltijan tulee sähkömarkkinalain mukaan toimia muita markkinaosapuolia kohtaan syrjimättömästi. Syrjimättömyyden varmistamiseksi sähköverkonhaltijan tulee laatia toimenpideohjelma. Alta löydät viimeisimmän syrjimättömyyden varmentamisen raportin sekä toimenpideohjelman.