Alva.fi www-sivuston
saavutettavuusseloste

Alva pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamislain sekä EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä dokumentti koskee alva.fi sekä alva.fi/sahkoverkko.fi sivustoa.

Vaatimuksenmukaisuus

Alva.fi -verkkosivusto noudattaa WCAG:n 2.1 standardin mukaisia A-tason saavutettaavuskriteerejä.

Ei saavutettava sisältö

Alvan verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Olennaisimmat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuoden 2020 aikana. Ei saavutettavaa sisältöä voi pyytää jäljempänä mainituista yhteystiedoista.

Saavutettavuusselosteen laadinta

Alva.fi -verkkosivusto on julkaistu 23.10.2019. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 29.10.2019 ja päivitetty viimeksi 28.7.2020. Sivuston saavutettavuuden täyttymistä on seurattu kehitystyön edetessä sekä sisältöä luodessa. Saavutettavuutta on tarkasteltu sekä koneellisesti (Google Lighthouse -työkalulla) että manuaalisesti.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@alva.fi tai puhelimitse asiakaspalveluun numeroon 014 366 4010.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat Alvalta saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVI:n saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet jatkotoimenpiteisiin.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)