Kaikki Alva Sähköverkon sähkömittarit ovat etäluettavia ja kykenevät mittaamaan verkosta otetun ja verkkoon syötetyn sähköenergian. Mittalaitteen vaihtoa ei siis tarvita, mikäli asiakas ryhtyy pientuottajaksi. Pientuottajaksi ryhtyessään asiakkaalle perustetaan pientuotannon käyttöpaikka, minkä jälkeen mittalaite mittaa verkkoon syötetyn energian. Kaikilla pientuottajilla on oltava tuotetulle sähkölle ostaja. Ostajana voi toimia asiakkaan sähköenergian myyjä tai joku toinen markkinoilla toimiva sähkönmyyjä.

Alva Sähköverkko mittaa asiakkaan verkosta ottaman ja verkkoon syöttämän energiamäärän tuntitasolla.

Alva Sähköverkon mittauksella ei ole mahdollista selvittää, paljonko asiakas itse kuluttaa tuottamaansa sähköä.
Tästä syystä invertterin tuottama aurinkosähkö ja verkkoon syötetty sähkö eroavat toisistaan.

Vuoden 2023 alusta otetaan käyttöön netotus, jonka jälkeen asiakkaan mittausjakson (tunti tai vartti) aikana verkkoon syötetty ja verkosta otettu sähköenergia vähennetään toisistaan. Asiakkaan ei ole mahdollista valita netotetaanko sähkö vai ei.