Jokainen meistä on sähkönkuluttaja ja samalla myös osa sähkömarkkinoita ja siihen liittyvää tiedonvaihtoa. Suomessa on noin 3,6 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa, joista jokaisesta löytyy jakeluverkkoyhtiön – kuten Alva Sähköverkko – ja sähkönmyyjän järjestelmistä paljon tietoa. Tämä tieto on ollut hajautettuna eri yritysten omiin järjestelmiin, mikä on tehnyt tiedonvaihdosta hidasta. Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, on kehitetty selkeyttämään ja nopeuttamaan tiedonvaihtoa ja parantamaan asiakkaan saamaa palvelua. Tietoturvavaatimukset ja yksityisyydensuoja on huomioitu datahubissa tarkasti.

Lisätietoa saat Fingridin esitteestä tai alla olevasta videosta.