Jokainen meistä on sähkönkuluttaja ja samalla myös osa sähkömarkkinoita ja siihen liittyvää tiedonvaihtoa. Suomessa on noin 3,8 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa, joista jokaisesta löytyy jakeluverkkoyhtiön – kuten Alva Sähköverkko – ja sähkönmyyjän järjestelmistä paljon tietoa. Tämä tieto on ollut hajautettuna eri yritysten omiin järjestelmiin, mikä on tehnyt tiedonvaihdosta hidasta.

Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, on kehitetty selkeyttämään ja nopeuttamaan tiedonvaihtoa ja parantamaan asiakkaan saamaa palvelua. Tietoturvavaatimukset ja yksityisyydensuoja on huomioitu datahubissa tarkasti.

Datahubin käyttöönotto muutti käyttöpaikkatunnuksen numerointia

Valtakunnallinen datahub otettiin käyttöön 21.2.2022 ja asiakkaidemme 7-numeroiset käyttöpaikkatunnukset muuttuivat 18-numeroisiksi. Samoja tunnuksia käyttävät myös sähkönmyyjät.

Valtakunnallinen asiakaspalveluportaali sähkönkäyttäjän apuna

Datahubin myötä sähkönkäyttäjällä on mahdollisuus katsoa omat järjestelmään tallennetut tietonsa erillisen asiakaspalveluportaalin kautta. Alva Sähköverkon asiakkaana voit edelleen tarkastella tietojasi Alvan sähköisessä asiointipalvelussa, Monitorissa,  mutta samat tiedot löytyvät myös valtakunnallisesta palvelusta.

Valtakunnallisesta palvelusta sähkönkäyttäjä näkee omien henkilötietojensa lisäksi myös sähkönkäyttöön liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi-fi-palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Yksityisyydensuoja ja tietoturva on huomioitu palvelussa – kuten koko datahubin kehittämisessä – tarkasti. Kirjautuminen palveluun tapahtuu Fingridin sivujen kautta: Kirjautuminen asiakasportaaliin

Datahub 2.0

Datahubin toinen vaihe otettiin käyttöön 1.1.2023. Asiakkaille suurimmat muutokset ovat käyttöpaikan sisäinen netotus sekä energiayhteisöt. Lisäksi datahubin mahdollistama iso muutos on ensimmäisten asiakkaiden siirtyminen varttimittauksiin. Lisätietoja Fingridin verkkosivuilta.

Käyttöpaikan netotus (tuntinetotus)

Käyttöpaikan netotuksella tarkoitetaan samalla mittalaitteella mitattujen kulutus- ja pientuotantokäyttöpaikkojen mittaustietojen netottamista mittausajanjakson sisällä. Tällöin kulutuksen ja tuotannon erotus kirjataan joko kulutukselle tai tuotannolle riippuen siitä, kumpi on suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa yhdellä tunnilla on vain kulutusta tai tuotantoa.

Alva Sähköverkolla netotus otettiin käyttöön 1.1.2023.

Energiayhteisöt ja aktiivisten asiakkaiden ryhmä

Jatkossa pientuotantoa voidaan jakaa saman liittymän alla muille käyttöpaikoille. Tällainen tilanne voi olla, jos rivitalossa talon katolle asennetaan aurinkopaneelit ja paneelien tuotto halutaan jakaa tasan kaikkien asuntojen kesken.

Lue lisää energiayhteisöistä.

Varttimittaukset

Alva Sähköverkko siirtää asiakkaitaan pienissä erissä varttimittauksiin. Ensimmäiset asiakkaat siirretään vuoden 2023 aikana. Viimeiset asiakkaiden käyttöpaikat siirretään varttimittauksiin vuoden 2028 aikana. Siirtoaikatauluun vaikuttaa asiakkaan verkkopalvelutuote sekä nykyinen mittalaitteen tyyppi.

Osalle asiakkaista varttimittaus vaatii mittalaitteen vaihdon. Alva Sähköverkko huolehtii mittalaitteen vaihdosta ja tiedotamme asiakkaita ennen kuin mittalaitteen vaihto tulee ajankohtaiseksi.

Lisätietoa datahubista

Lisätietoa datahubista saat Fingridin sivuilta, tästä Fingridin esitteestä tai alla olevasta videosta. Fingridin sivuilta löydät myös usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen: Kysymyksiä ja vastauksia datahubista