Jokainen meistä on sähkönkuluttaja ja samalla myös osa sähkömarkkinoita ja siihen liittyvää tiedonvaihtoa. Suomessa on noin 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa, joista jokaisesta löytyy jakeluverkkoyhtiön – kuten Alva Sähköverkko – ja sähkönmyyjän järjestelmistä paljon tietoa. Tämä tieto on ollut hajautettuna eri yritysten omiin järjestelmiin, mikä on tehnyt tiedonvaihdosta hidasta.

Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, on kehitetty selkeyttämään ja nopeuttamaan tiedonvaihtoa ja parantamaan asiakkaan saamaa palvelua. Tietoturvavaatimukset ja yksityisyydensuoja on huomioitu datahubissa tarkasti.

Datahub otetaan käyttöön 21.2.2022 – käyttöpaikkatunnuksen numero muuttuu

Valtakunnallinen datahub otetaan käyttöön 21.2.2022. Muutoksen jälkeen asiakkaidemme 7-numeroiset käyttöpaikkatunnukset muuttuvat 18-numeroisiksi, ns. GSRN-tunnuksiksi. Muutos ei vaadi asiakkailtamme minkäänlaisia toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia. Muutoksen myötä myös sähkönmyyjät käyttävät samoja tunnuksia.

Termi GSRN (Global Service Relation Number) on maailmanlaajuisesti käytössä ja tarkoittaa yksilöiviä asiakastunnuksia. Olemme maininneet termin omassa datahubiin liittyvässä viestinnässä ainoastaan siksi, että se voi tulla vastaan myös jossain toisessa yhteydessä datahubin käyttöönoton lähestyessä. Alva Sähköverkolla puhumme kuitenkin edelleen käyttöpaikkatunnuksista, jatkossa tuo kyseinen tunnus on vain hieman pidempi numerosarja kuin tähän saakka.

Valtakunnallinen asiakaspalveluportaali sähkönkäyttäjän apuna

Datahubin myötä sähkönkäyttäjällä on mahdollisuus katsoa omat järjestelmään tallennetut tietonsa erillisen asiakaspalveluportaalin kautta. Alva Sähköverkko tarjoaa edelleen asiakkailleen asiointipalvelu Monitorin kautta näkymän moniin asiakastietoihin, mutta lisäksi käytettävissä tulee olemaan myös valtakunnallinen palvelu.

Valtakunnallisesta palvelusta sähkönkäyttäjä näkee omien henkilötietojensa lisäksi myös sähkönkäyttöön liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjatumisessa käytetään suomi-fi-palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Yksityisyydensuoja ja tietoturva on huomioitu palvelussa tarkasti – kuten koko datahubin kehittämisessä – tarkasti. Linkki palvelun kirjautumissivulle lisätään myös tälle sivulle, kun palvelu on avattu.

Lisätietoa datahubista

Lisätietoa datahubista saat Fingridin sivuilta, tästä Fingridin esitteestä tai alla olevasta videosta.