Sähköverkkoon liittyminen uuden kodin rakentajille

Sähköverkkoon liittymisen edellytyksenä on liittymistilaus, joka tehdään sähköisen asiointipalvelumme Monitorin kautta. Monitorissa voit tehdä liittymistilauksen ja -sopimuksen, lähettää tarvittavat suunnitelmat ja muut dokumentit sekä seurata liittymisprosessin etenemistä. Huomaathan, että liittymän rakentaminen käynnistyy vasta sopimuksen teon jälkeen. Sopimusta varten tarvitaan ammattilaisten laatimat rakennuskohteen sähkösuunnitelma ja asemapiirros. Samalla selvitetään sähköliittymästä aiheutuvat liittymismaksut ja erilaiset vaihtoehdot liittymisjohdon tonttiosuuden rakennuttamiseen.

Toimi näin:

  1. Tarkista sähköliittymän saatavuus ja pyydä suunnittelijaasi tekemään sähkön liittymäkysely.
  2. Tee sähkön liittymätilaus Monitorissa.
  3. Lähetä sähkösuunnitelmat.
  4. Mieti työmaasähkön tarve suunnittelijasi / työmaamestarisi kanssa. Ilmoita sähkönmyyjäsi liittymätilausta tehdessäsi.
  5. Ilmoita sähkösuunnittelijasi yhteystiedot.
  6. Valtuuta sähköurakoitsijasi Alvan sähköiseen asiointiin; urakoitsija saa tiedon sähköpostiin.
  7. Rakentaminen alkaa: tarvittaessa Alva rakentaa tontin ulkopuolisen kaapeloinnin (uusilla asuinalueilla kaapeli on jo yleensä rakennettu tontin rajalle).
  8. Kaivata ojat sähkökaapeleita ja maadoituksia varten perustustöiden yhteydessä.
  9. Tarkista sähköurakoitsijasi valtuudet sähköisessä Monitori-asiointipalvelussamme ja muistuta urakoitsijaa palveluiden tilaamisesta.
  10. Verkkoon liittyminen on nyt mahdollista!

Alvan sivuilta löydät rakentajille suunnatun ohjeistuksen myös vesi- ja lämpöliittymien osalta.

Liittymän toimitusaika

Pienjänniteliittymät
Uudisrakennusalueilla oleville omakoti- ja paritalotonteille on yleensä jo valmiiksi rakennettu pienjännitteinen liittymiskaapeli tonttirajalle saakka. Näillä alueilla liittymän toimitusaika on 4 viikkoa.

Muilla alueilla pienjänniteliittymisjohdon suunnittelulle ja rakentamiselle on varattava aikaa 12 viikkoa.

Keskijänniteliittymät
Keskijänniteliittymien minimitoimitusaika on 12 viikkoa.

Rakennusaikainen sähkö

Rakennusaikainen sähkö on mahdollista toteuttaa kahdella eri tavalla. Sähköliittymä voidaan tehdä heti valmiiksi tonttikeskukseen tai rakentamisen ajaksi voidaan asentaa tilapäinen työmaakeskus. Työmaasähkön toimitustapa vaikuttaa myös rakennuksen sähkösuunnitelmiin, joten huolehdithan, että sähkösuunnittelijasi on tietoinen työmaa-aikaisen sähköistyksen valinnoistasi.