Sähkömittalaitteiden asennus

Sähkön käyttö edellyttää mittalaitteen asennusta ja allekirjoitettua liittymissopimusta. Asennustilauksille on käytössä urakoitsijoiden sähköinen tilausjärjestelmä.

Kulutusmittalaitteiden poistot ja siirrot

Kohteen tulee olla täysin valmis mittalaitteen asennusta varten, sillä urakoitsijamme tehtävä on ainoastaan asentaa kulutusta mittaava mittalaite. Jos kohde on keskeneräinen tai muuten vajavainen, joudumme veloittamaan hinnastomme mukaisesti turhasta asiakaskäynnistä.

Pien- ja keskijännitemittausten tekniset vaatimukset löytyvät omina alasivuinaan.