Sähkömittalaitteiden asennus

Sähkön käyttö edellyttää mittalaitteen asennusta ja allekirjoitettua liittymissopimusta. Asennustilauksille on käytössä urakoitsijoiden sähköinen tilausjärjestelmä.

Kulutusmittalaitteiden poistot ja siirrot

Kohteen tulee olla täysin valmis mittalaitteen asennusta varten, sillä urakoitsijamme tehtävä on ainoastaan asentaa kulutusta mittaava mittalaite. Jos kohde on keskeneräinen tai muuten vajavainen, joudumme veloittamaan hinnastomme mukaisesti turhasta asiakaskäynnistä.

Mittalaitteiden luenta

Alva Sähköverkko Oy:n mittalaitteet ovat etäluettavia. Seuraamme tarkasti lukemien saamista mittalaitteilta.
Häiriötilanteissa, joissa lukemaa ei saada, on velvollisuutemme arvioida kulutus (VNA 767/2021).

Arviointi on suoritettava viimeistään viiden vuorokauden kuluessa, mutta Alva Sähköverkolla pyrimme arvioimaan lukemat jo tätä aikaisemmin. Arviointi tulee tehdä, vaikka olisi tiedossa, että mitatut lukemat tullaan saamaan myöhemmin. Tällaisessa tapauksessa mittalaitteelta saadut mitatut lukemat korvaavat aiemmin arvioidut lukemat.

Yleisimmin on kyse kuuluvuusongelmasta, jolloin lukemat saadaan, mutta viiveellä. Joskus, esimerkiksi mittalaitteen vikaantuessa, on tilanne, että lukemia ei ole käytettävissä. Tällöin arvioimme lukemat Energiateollisuuden ohjeistusten mukaisesti, asiakkaan omaa kulutushistoriaa hyödyntäen.

Tarkemmat arviointisäännöt löytyvät Sähkön mittauksen periaatteet -ohje – Energiateollisuus (liite 4 Puuttuvien mittaustietojen arviointimenetelmät)

Pien- ja keskijännitemittausten tekniset vaatimukset löytyvät omina alasivuinaan.