Sähköliittymän purku

Sähköliittymän purkamisesta, myös tilapäisestä purusta, tulee täyttää kirjallinen liittymän purkutilaus. Purkutilaus tehdään tästä.

Liittymismaksun palautettavuus määräytyy voimassa olevan liittymissopimuksen mukaisesti. Mahdollisesti palautettavasta liittymismaksusta vähennetään liittymän purkukustannukset ja jäljelle jäänyt osuus palautetaan.

Pienjänniteliittymän (pj-liittymä) pienentäminen tai suurentaminen

Pienjänniteliittymän pääsulakkeiden muutokset, kuten pienentämisen tai suurentamisen, tekee liittyjän urakoitsija.

Liittymän pääsulakkeen pienentyessä ei liittymismaksujen erotusta palauteta, vaan liittyjällä säilyy oikeus liittymissopimuksen mukaiseen liittymäkokoon. Jos liittymällä on voimassa oleva liittymissopimus, pääsulakkeen pienentämisestä ei tehdä uutta liittymissopimusta.

Pj-liittymän suurennoksesta tehdään aina uusi liittymissopimus. Liittymän suurennoksesta peritään lisäliittymismaksu. Lisäliittymismaksu on voimassa olevan hinnaston uuden ja nykyisen pääsulakkeen mukaisten liittymismaksujen erotus.

Pj-liittymän suurennoksessa on otettava huomioon mahdollinen mittauksen ja mittaroinnin muutos.

Pienjänniteliittymän pienentäminen ja suurentaminen tilataan tällä lomakkeella.

Pienjänniteliittymän suurentaminen keskijänniteliittymäksi (kj-liittymä)

Jos pj-liittymä suurennetaan keskijänniteliittymäksi, nykyinen pj-liittymissopimus irtisanotaan ja sen tilalle tehdään uusi kj-liittymissopimus. Liittymismaksu määräytyy uuden kj-liittymän teho mukaan ja voimassa olevan liittymähinnaston mukaisella hinnalla.

Pj-liittymissopimuksen mukaista liittymismaksua ei palauteta.

Keskijänniteliittymän suurentaminen tai pienentäminen

Jos kj-liittymän tehon tarve kasvaa, liittymää voidaan suurentaa. Liittymän suurennoksesta on oltava yhteydessä Alvan liittymispalveluun (liittymispalvelu@alva.fi ) tai Alva Sähköverkko Oy:n sähköverkon suunnitteluun. Liittymän suurennoksesta peritään lisäliittymismaksu. Lisäliittymismaksu on voimassa olevan hinnaston uuden ja nykyisen liittymistehon mukaisten liittymismaksujen erotus. Kj-liittymän suurennoksesta tehdään aina uusi liittymissopimus.

Kj-liittymän pienentyessä ei uuden ja nykyisen tehon mukaista liittymismaksujen erotusta palautetta, vaan liittymällä säilyy oikeus liittymissopimuksen mukaiseen liittymistehoon. Jos kj-liittymällä on voimassa oleva liittymissopimus, uutta liittymissopimusta ei tehdä.

Keskijänniteliittymän muuttaminen pienjänniteliittymäksi

Jos kj-liittymä muutetaan pj-liittymäksi, nykyinen kj-liittymissopimus irtisanotaan ja sen tilalle tehdään uusi pj-liittymissopimus. Uuden pj-liittymän pääsulake määrittää liittymismaksun. Liittymismaksu peritään muutoksen aikana voimassa olevan liittymähinnaston mukaisella hinnalla.

Kj-liittymissopimuksen mukaista liittymismakua ei palauteta.

Liittymisjohtojen muutokset

Jos tarvitaan muutoksia esimerkiksi pj- tai kj-liittymän liittymisjohtojen laatuun tai poikkipintaan, niiden sijaintiin tontilla, pääkeskuksen tai muuntamon paikkaan, ota yhteyttä Alva Sähköverkon suunnitteluun.

Muutoskustannukset ovat tapauskohtaisia ja kaikista kustannuksista vastaa liittyjä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Tontin jakaantuminen

Sähkönsiirtoa tontilta toiselle ei sallita.

Mikäli tontti, jolla on liittymä, jakaantuu kahdeksi tai useammaksi tontiksi, liittymä jää sille tontille, jossa se on ollut tai on käytössä.

Jakaantumisessa syntyneille uusille tonteille on aina hankittava kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset uudet liittymät.

Liittymää/liittymisoikeutta ei voi jakaa tonttien välillä, vaikka alun perin hankitun liittymän kapasiteetti olisikin riittävä. Liittymä ei ole siirtokelpoinen toiseen paikkaan.