Kiinteistön liittymän purku ja muutostyöt

Kaikista liittymien puruista tulee toimittaa kirjallinen liittymän purkutilaus, joka tulee automaattisesti liittymispalveluumme. Purkutilauksen saat tehtyä tällä lomakkeella. Liittymismaksun palautettavuus on määritelty liittymissopimuksessa. Mahdollisesti palautettavasta liittymismaksusta vähennetään liittymän purkukustannukset ja jäljelle jäänyt osuus palautetaan.

Mikäli liittymään kohdistuu muutostöitä vastaa niiden aiheuttamista kustannuksista liittyjä sopimuksen mukaan.

Liittymän pääsulakkeen pienentyessä ei liittymismaksujen erotusta palautetta vaan oikeus alkuperäiseen liittymäkokoon säilyy. Pienjänniteliittymän pääsulakkeiden muutoksen voi suorittaa liittyjän urakoitsija. Jos liittymää suurennetaan siirtymällä korkeammalle jännitteelle, nykyinen liittymissopimus irtisanotaan ja uusi liittymissopimus tehdään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Muut muutokset liittymisjohtoihin peritään muutos- tai rakentamiskustannusten mukaan.

Keskijänniteliittymät

Jos sähkön tarve myöhemmin kasvaa, peritään lisäliittymismaksu. Lisäliittymismaksu on voimassa olevan hinnaston mukainen uuden liittymistehon ja olemassa olevan liittymistehon liittymismaksujen erotus.

Liittymän pienentyessä ei liittymismaksujen erotusta palautetta vaan oikeus alkuperäiseen liittymistehoon säilyy. Jos liittymä pienennetään siirtymällä alemmalle jännitteelle, nykyinen liittymissopimus irtisanotaan ja uusi liittymissopimus tehdään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Muut muutokset liittymisjohtoihin peritään tapauskohtaisesti muutos- ja rakentamiskustannusten mukaan.