Pienjännitemittauksen (0,4 kV) tekniset vaatimukset

Standardit

Alva Sähköverkon alueella noudatetaan mittauksissa standardeja:

SFS 2529 Energiamittarin alusta
SFS 2532 Kerrostalojen monimittarikeskukset
SFS 2537 Vaihtosähköenergian mittaus – Mittauskytkennät
SFS 2538 Vaihtosähköenergian mittaus – Mittarin merkinnät
SFS 3381 Vaihtosähköenergian mittaus – Mittauslaitteistot
SFS 5601 Sähköenergiamittareiden tilat

Mittaustavat

Pienjännitteen suora sähkönmittaus: suoralla tavalla mitataan, jos kohteen mittauksien etusulake enintään 63A, jolloin mittari kytketään suoraan nousukaapelin väliin mittaritilassa standardin SFS 3381 mukaisesti. Kaapeli ≤25 mm², nollajohdin > 2.5 mm², liitin Ø 8.5 mm.

Pienjännitteen epäsuora sähkömittaus: epäsuoraa sähkömittausta eli virtamuuntajamittausta käytetään mikäli kohteen etusulake on yli 63A, jolloin mittari kytketään mitattavaan virtapiiriin virtamuuntajien välityksellä.

Mittalaitetila

Monimittauskeskusten mittalaitteet pitää sijoittaa tilaan, jonne Alvalla on esteetön pääsy kts. Teknisten tilojen lukitusohje / vesi-, lämpö- ja sähköverkot

Omakotitalot ja paritalot
Suositeltavin vaihtoehto omakoti- ja paritaloille on tonttikeskus. Muussa tapauksessa esimerkiksi tekninen tila tai missä kiinteistön pääkeskus on.

Rivitalot ja kerrostalot
Mittarit sijoitetaan pääkeskuksen yhteyteen 1. kerrokseen tai erilliseen monimittauskeskukseen. Kaikki kiinteistön mittarit on sijoitettava samaan tilaan.

Etäluettavia mittareita varten liittyjä varaa M20 putkivarauksen tai muun kaapelireitin jokaisesta yhteismittaustilasta rakennuksen ulkoseinälle (max. 25 metrin matka) etäluentamittarin vaatimaa ulkoantennia varten.

Mittareiden sijoitus

Kuiva, pölytön ja tärinätön, eivätkä tilassa olevien laitteiden tai vastaavien magneettikentät häiritse mittausta. Mittareiden edessä ei saa olla ovien karmi-, eikä seinärakenteita ja keskuksen edessä on oltava vapaa hoitotila 80 cm. Mittareiden sijoituskorkeus on 0,8–1,8 metriä hoitotasosta.

Kotelo

Mikäli käytetään erillistä mittauskoteloa sen tulee olla erillinen vähintään IP-34 luokan kotelo metallia, valumetallia tai muovia.

Mittarialusta

Mittarialustana käytetään yhtä M2 alustaa/käyttöpaikka.

Mittarikeskusten asennusristikoiden merkintä

Jotta voimme varmistua, että asennettava mittari mittaa oikeaa asuntoa, on suunnittelijan hyvä ottaa asia huomioon jo suunnitelmissa. Viimeistään merkintä on tehtävä ennen mittarointia, jolloin urakoitsijan on merkittävä mitattavan käyttöpaikan mittarialusta, ryhmäkeskus sekä asunnon ovi. Merkintä mittariristikkoon tehdään esimerkiksi kilvellä tai maalaamalla selvästi näkyvään kohtaan. Merkintöjä ei saa muuttaa mittariasennuksen jälkeen ilman Alva Sähköverkko Oy:n lupaa.

Kerros- ja rivitalot
Monimittarikeskuksissa juokseva numerointi aloitetaan vasemmasta yläkulmasta vaakariveittäin. Numerointi tapahtuu loogisesti juoksevin huoneistonumeroin sekä -kirjaimin niin, että samassa liittymässä ei ole koskaan samaa numeroa. Esimerkiksi A1-E70.

Erikoistilat
Liikehuoneistot merkitään tyylillä LT1, LT2. Autotallit ja muut vastaavat ryhmäkeskuksien RK -tunnuksilla.

Virtamuuntajat (pienjännite)

Virtamuuntajien hankinta kuuluu asiakkaalle. Virtamuuntajat toimittaa, asentaa ja johdottaa keskusvalmistaja tai sähköurakoitsija. Virtamuuntajat asennetaan siten, että toisiopuolen kytkentärasioihin pääsee helposti käsiksi ja arvokilvet ovat luettavissa hoitokäytävältä käsin, myös kojeiston ollessa jännitteinen.

Virtamuuntajia ei maadoiteta.
Tarkkuusluokka aina 0,2S.
Nimellisteho n. 2–3 VA
Toisiovirta 5 A
Ensiövirta (1–1,25 *mittauksen etusulake) kts. Taulukko 1.
Mittarivarmuuskerroin < 10, tyypillinen 5
Virtamuuntajan sallitaan ainoastaan yksi lävistys.
Virtamuuntajien tiedot löytyvät alla olevasta taulukosta.

Mittauksen/mitattavan
lähdön etusulake (A)
Virtamuuntajien
muuntosuhde (A/A)
Kerroin
3 x 80 100/5 20
3 x 100 100/5 20
3 x 125 125/5 25
3 x 160 200/5 40
3 x 200 200/5 40
3 x 250 250/5 50
3 x 315 300/5 60
3 x 400 400/5 80
3 x 500 500/5 100
3 x 630 600/5 120
3 x 750 800/5 160
3 x 800 800/5 160
3 x 1000 1000/5 200
3 x 1250 1250/5 250

 

Mittausjohdotus

2,5 mm2 kuparijohtimet. Mittausjohtimiin ei saa kytkeä mitään muita laitteita ilman siirtoyhtiön lupaa. Jännitteen mittauspiirit suojataan 10A:n ylivirtasuojalla, johdotus tulee tehdä siten, ettei mittaukselta katoa sähkö pääkytkin katkaistessa. Kaikilta virtamuuntajilta tuodaan erillinen meno- ja paluujohdin, eli yhteensä 6 johdinta.

Riviliittimet

Riviliittimet on voitava katkaista ja katkaisukohdan molemmin puolin on oltava halkaisijaltaan 4 mm banaanipistukat.

Epäsuoran mittalaitteen kytkentä

Epäsuoran mittauksen riviliittimien kytkentäjärjestys
riviliitin numero 1 L1 virtamuuntajan S1 navasta menojohdin
riviliitin numero 2 L1 virtamuuntajan S2 navasta paluujohdin
riviliitin numero 3 L2 virtamuuntajan S1 navasta menojohdin
riviliitin numero 4 L2 virtamuuntajan S2 navasta paluujohdin
riviliitin numero 5 L3 virtamuuntajan S1 navasta menojohdin
riviliitin numero 6 L3 virtamuuntajan S2 navasta paluujohdin
riviliitin numero 7 L1 10A jännitesulakkeelta
riviliitin numero 8 L2 10A jännitesulakkeelta
riviliitin numero 9 L3 10A jännitesulakkeelta
riviliitin numero 10 N nollajohdin kiskosta

Epäsuoran mittalaitteen kytkentäjärjestys riviliittimiltä
numero 1 riviliitin 1 L1 virtamuuntajan S1 navasta menojohdin
numero 2 riviliitin 7 L1 10A jännitesulakkeelta
numero 3 riviliitin 2 L1 virtamuuntajan S2 navasta paluujohdin
numero 4 riviliitin 3 L2 virtamuuntajan S1 navasta menojohdin
numero 5 riviliitin 8 L2 10A jännitesulakkeelta
numero 6 riviliitin 4 L2 virtamuuntajan S2 navasta paluujohdin
numero 7 riviliitin 5 L3 virtamuuntajan S1 navasta menojohdin
numero 8 riviliitin 9 L3 10A jännitesulakkeelta
numero 9 riviliitin 6 L3 virtamuuntajan S2 navasta paluujohdin
numero 11 riviliitin 10 N nollajohdin

Sinetöinnit

Kaikki mittauspiiriin kuuluvat osat tulee olla sinetöitäviä, myös mittausjohtimien kulkureitti, jollei niitä ole sijoitettu putkeen. Sinetöitäviä osia ovat esimerkiksi kotelon kansi, jännitemittaus -sulakkeet, mittamuuntajien kotelot, oikosulkusuojat, liittymän pääkytkin ja päävarokekotelo.

Etämittari asennetaan, kun:

  • Mittarointitilaus on tehty Alvan urakoitsijapalvelun kautta
  • Käyttöpaikkaan on tehty sähkönmyynti- ja verkkopalvelusopimukset. Sähköjen kytkentä edellyttää liittymissopimuksen lisäksi sekä verkkopalvelu- että sähkönmyyntisopimuksia. Tee hyvissä ajoin sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa, joka ilmoittaa sopimuksesta verkkoyhtiöllemme.
  • Sähkölaitteiston sähköturvallisuustaso täyttää voimassa olevat normit ja työ on tehty SFS-3381 (vaihtosähköenergian mittaus) standardin mukaisesti
  • Sähkölaitteistoon on tehty hyväksytty käyttöönottotarkastus
  • Sähkötila on lukittavissa ja verkonhaltijalla on viivästyksetön pääsy sähkömittarille
  • Huoneisto/tila numerointi on yhdenmukainen ja paikoillaan mittauskeskuksen merkintöjen ja huoneistonumerointien kanssa
  • Jokaiselle asennettavalle mittarille saadaan jännite, jotta voidaan varmistua etäluettavan mittarin oikeasta asentumisesta luentajärjestelmään
  • Mittalaitetilassa on riittävän hyvä 3G/2G kentänvoimakkuus (minimi Telia -85 dBm). Mikäli kentänvoimakkuus ei toteudu, on oltava valmiina reitti mittalaitteiden etäluennan vaatimalle ulkoiselle antennille, ensisijaisesti kiinteistön ulkoseinään tai muualle, jossa selkeästi hyvä GSM-kuuluvuus (maks. 20 metrin reitti)
  • Mikäli kyseessä on rakennus, jossa on useampia mittalaitetiloja, tulee jokaisesta erillisestä mittalaitetilasta olla reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välillä (kaapelihyllyt/M20 putkivaraukset)