Keskijännitemittauksen tekniset vaatimukset

Standardit

Alva Sähköverkon alueella noudatetaan mittauksissa standardeja:

SFS 2529 Energiamittarin alusta
SFS 2532 Kerrostalojen monimittarikeskukset
SFS 2537 Vaihtosähköenergian mittaus – Mittauskytkennät
SFS 2538 Vaihtosähköenergian mittaus – Mittarin merkinnät
SFS 3381 Vaihtosähköenergian mittaus – Mittauslaitteistot
SFS5601 Sähköenergiamittareiden tilat

Mittalaitetila

Mittalaitteet pitää sijoittaa tilaan, jonne Alvalla on esteetön pääsy kts. Teknisten tilojen lukitusohje.

Mittarit asennetaan pääkeskuksen yhteyteen 1. kerrokseen. Keskijännitemittauksien etäluennat toimivat matkapuhelinverkon kautta (Telia), joten mikäli tilassa ei ole riittävää (-85db) kuuluvuutta on tehtävä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välille (max 20m).

Mittareiden sijoitus

Kuiva, pölytön ja tärinätön, eivätkä tilassa olevien laitteiden tai vastaavien magneettikentät häiritse mittausta.. Mittareiden sijoituskorkeus on 0,8–1,8 metriä hoitotasosta.

Kotelo

Erillinen IP-34 luokan kotelo metallia, valumetallia tai muovia.

Mittarialusta

Yksi kappale M2-alustoja.

Jännitemuuntajat

Kaikissa vaiheissa tulee olla jännitemuuntaja.

Nimellisteho 5–15 VA
Tarkkuustiedot taulukosta 1.

Jännitemuuntajat kytketään siten, että ne ovat ennen virtamuuntajia energian kulkusuunnasta. Jännitemuuntajien ensiöpuolen tähtipiste käyttömaadoitetaan poikkipinnaltaan 16 mm2 kuparijohtimella. Toisiopuolen tähtipiste yhdistetään riviliittimeen 10 vähintään 2,5 mm2 kuparijohtimella ja käyttömaadoitetaan johtokyvyltään äärijohdinta vastaavalla, kuitenkin vähintään 4 mm2 kuparijohtimella, jos kyseessä on mekaanisesti suojattu lyhyt johdin. Muissa tapauksissa on käytettävä vähintään 16 mm2 kuparijohdinta tai sitä vastaavaa muuta johdinta. Jännitejohtimet suojataan 10 A:n oikosulkusuojalla.

Virtamuuntajat

Virtamuuntajien muuntosuhde määritetään mitattavan kohteen näennäistehon perusteella.

Kaikissa vaiheissa tulee olla virtamuuntaja.

Maadoitus:

Virtamuuntajat maadoitetaan toisiostaan.
Nimellisteho n. 2–3 VA
Toisiovirta 5 A
Virtamuuntajien läpi kulkevan virran tulee olla 20% – 120 % virtamuuntajan ensiön nimellisvirrasta.
Mittarivarmuuskerroin < 10, tyypillinen 5.

Tarkkuustiedot näet alla olevasta taulukosta.

Mittaus-
ryhmä
Mittaustapa ja
tehorajat (1
Un Pätö-
mittari (3
Virta-
muuntaja (3
Jännite-
muuntaja (3
Jännite-
alenema
1 Suora mittaus  < 1 kV  2  –  – ≤ 0,2 %
2 Virtamuuntajamittaus  < 1 kV  1  0,2 S  – ≤ 0,2 %
3 Tehoraja < 2 MW  ≥ 1 kV  1  0,2 S  0,2 ≤ 0,2 %
4 Tehoraja 2-10 MW  ≥ 1 kV  0,5 S  0,2 S  0,2 ≤ 0,1 %
5 Tehoraja > 10 MW  ≥ 1 kV  0,2 S  0,2 S  0,2 ≤ 0,05 %

Taulukko 1: (1 Tehoraja on mittauspisteen mitoitusteho, joka voidaan myös laskea mittamuuntajien nimellisarvoista (jännite ja virta) olettaen, että mittamuuntajat on valittu oikein. (3 Tarkkuusluokka.

Mittausjohdotus

2,5 mm2 kuparijohtimet, ellei johtimien aiheuttama taakka, oikosulkukestoisuus tai jännitehäviö edellytä suurempaa poikkipintaa. Mittausjohdot asennetaan selvästi erilleen muista johdoista. Suurjännitetiloissa olevat mittausjohtojen osuudet suojataan mahdollisen valokaaren vaikutukselta asentamalla ne lujuusluokaltaan vähintään keskilujaan (SFS-EN 50086-1) metalli tai yhdistelmäputkeen, kennorakenteeseen kuuluvaan metalliseen suojakouruun tai käyttämällä kaapelia, jossa on metallinen mekaaninen suojakerros. Mittausjohtimiin ei saa kytkeä mitään muita laitteita ilman siirtoyhtiön lupaa. Kaikilta virtamuuntajilta tuodaan erillinen meno ja paluujohdin, eli yhteensä 6 johdinta.

Riviliittimet

Riviliittimet on voitava katkaista ja katkaisukohdan molemmin puolin on oltava halkaisijaltaan 4 mm banaanipistukat. Riviliittimien tulo- ja lähtöpuolelle varattava riittävästi työtilaa (vähintään 50mm).

Sinetöinnit

Kaikki mittauspiiriin kuuluvat osat tulee olla sinetöitäviä, myös mittausjohtimien kulkureitti jollei niitä ole sijoitettu putkeen. Sinetöitäviä osia ovat esim: kotelon kansi, mittamuuntajien kotelot, oikosulkusuojat, jännitesulakkeet, liittymän pääkytkin ja päävarokekotelo.

Kuva 1. KJ-mittaus jännite- ja virtamuuntajilla.