Energiayhteisöt ja aktiivisten asiakkaiden ryhmät

Energiayhteisöistä ja aktiivisten asiakkaiden ryhmistä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa. Energiayhteisöjen tarkoitus on helpottaa paikallisesti tuotetun energian hyödyn jakamista yhteisön jäsenille. Eli rakennuksella voi olla yhteinen aurinkopaneelijärjestelmä, jonka tuottama energia jaetaan. Yhteisöstä sekä pientuotantolaitteistosta on ilmoitettava verkonhaltijalle eli Alva Sähköverkolle. Ohjeet pientuotannon aloittamiseen.

Energiayhteisö ja aktiivisten asiakkaiden ryhmä ovat käytännössä sama asia, mutta eri kohderyhmille. Energiayhteisö on oikeustoimihenkilö (Asunto-osakeyhtiö, osakeyhtiö, rekisteröity yhdistys), kun taas aktiivisten asiakkaiden ryhmä ei ole. Energian jako näissä kahdessa yhteisössä toimii samalla tavalla. Jatkossa yhteisöllä tarkoitetaan tässä tekstissä sekä energiayhteisöä että aktiivisten asiakkaiden ryhmää.

Terminologiaa

Liittymä
Kaapeli, jolla talo tai taloryhmä on liitetty Alva Sähköverkon verkkoon.

Käyttöpaikka
Yksittäinen mittaroitava kohde. Kerros- ja rivitaloissa on yhdessä liittymässä useita käyttöpaikkoja. Tyypillisesti joka asunnolle on oma käyttöpaikka sekä rakennuksen tarvitsemalle sähkölle oma käyttöpaikkansa.

Yhteisön perustaminen

Yhteisön voi perustaa ainoastaan saman liittymän sisälle. Eli kaikkien yhteisöön liittyvien käyttöpaikkojen tulee olla samassa liittymässä. Yhdessä liittymässä voi olla useampia energiayhteisöjä. Yksi käyttöpaikka voi kuulua vain yhteen yhteisöön kerrallaan.

Yhteisössä on pientuotantolaitteisto, jonka koko on maksimissaan 100 kVa. Pientuotantolaitteiston maksimikoossa noudatetaan voimassa olevia ohjeita.

Yhteisön rekisteröinti

Yhteisön rekisteröinnissä tarvitaan seuraavat tiedot, jotka tulee toimittaa Alva Sähköverkolle vähintään 14 vrk ennen yhteisön aloittamista:

  • Yhteisön nimi (esimerkiksi asunto-osakeyhtiön nimi)
  • Energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat
  • Valtakirjat kultakin sähkönkäyttöpaikalta erikseen tai yhtiökokouspöytäkirja, mikäli kaikki liittymän käyttöpaikat liittyvät
  • Tuotetun energian jako-osuudet käyttöpaikoittain
  • Tieto ylijäämäenergian jakotavasta (SMA/SMB)

Yllä mainitut tiedot täytetään sopimukselle. (Sopimuslomakkeet tämän sivun lopussa). Sopimus toimitetaan liitteineen sähköpostitse osoitteeseen taseselvitys(at)alva.fi. Lähetämme sopimuksen takaisin yhteyshenkilölle. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Tuotetun energian jako-osuudet

Energian jako-osuuksien summan on oltava yhteensä 100,00 %. Osuudet on ilmoitettava kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 33,33 %). Eri käyttöpaikkojen osuuksien ei tarvitse olla keskenään yhtä suuria.

Ylijäämäenergian jakotapa

Ylijäämäenergia on sitä energiaa, joka ei kulu yhteisön käyttöpaikoissa vaan siirtyy jakeluverkkoon. Tuotetulle sähkölle on aina oltava ostaja. Alva Sähköverkko ei osta sähköä, vaan sähkön ostajana toimii jokin sähköenergian myyjäyhtiöistä. Apua sähkönmyyntiyhtiön valintaan saat esimerkiksi sahkonhinta.fi -sivustolta.

Jakotapa SMA: Yhteisöllä on yksi sähköenergian ostaja. Yhteisö saa yhden hyvityksen valitsemaltaan sähkön myyjältä.
Jakotapa SMB: Jokaisella yhteisön jäsenellä on oma sähköenergian ostaja. Jokainen yhteisön jäsen saa osuuden hyvityksestään sähköenergian ostajalta.

Muuttotilanteet

Muutot eivät vaikuta energiayhteisöön. Käyttöpaikalle muuttava siirtyy automaattisesti yhteisöön. Mikäli on valittu ylijäämäenergialle jakotapa SMB, uuden asukkaan tulee muistaa tehdä sopimus sähköenergian ostajan (sähkömyyjäyhtiö) kanssa.

Energiayhteisön muutokset tai lopetus

Muutoksista ilmoitetaan täyttämällä uusi sopimus. Muutoksista on ilmoitettava Alva Sähköverkolle 14 vrk ennen muutosten toivottua voimaantuloa. Muutoksissa tarvitaan uutta sopimusta vastaavat valtakirjat.

Yhteisön lopetuksesta ilmoitetaan vapaamuotoisella ilmoituksella 14 vrk ennen toivottua päättymisajankohtaa sähköpostitse.

Sopimuslomakkeet

Energiayhteisöt (käytä tätä sopimuspohjaa, kun yhteisöllä on Y-tunnus eli kyseessä on asunto-osakeyhtiö, osakeyhtiö tai rekisteröity yhdistys)
Aktiivisten asiakkaiden ryhmä