Pientuotannon tai sähkövaraston yleistietolomake

Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa verkonhaltijalle Alva Sähköverkko Oy:lle tiedot sähköverkon kanssa rinnan käyvän nimellisteholtaan enintään 100 kVA tuotantolaitteiston ja/ tai sähkövaraston sähköverkkoon liittämistä varten. Lomakkeen voi täyttää asiakas itse tai sen voi antaa täytettäväksi laitteiston toimittajalle ja/tai laitteiston kytkevälle sähköurakoitsijalle. Sivu 1/1 Alva Sähköverkko Oy * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.
 • 1. Yhteystiedot

 • 2. Tuotantolaitteiston perustiedot

 • Sähkövarasto

 • 3. Tuotantolaitteiston tekniset tiedot

 • 3.1. Tuotantolaitteiston verkkoonliitäntälaitteen suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat

  (Täytä tämä osa vain, jos valitsit kohdassa 3. vaihtoehdon Muu, mikä?) Huom! Verkonhaltijalla on oikeus olla hyväksymättä verkkoonsa tuotantolaitteistoja, joiden suojauksen soveltuvuutta ei voida varmistaa.
 • Ylijännitesuojaus 1

 • Ylijännitesuojaus 2 *

 • Ylijännitesuojaus 1

 • Ylijännitesuojaus 2 *

 • Ylijännitesuojaus 1

 • Ylijännitesuojaus 2 *

 • Ylijännitesuojaus 1

 • Ylijännitesuojaus 2 *

 • * jos on

 • 3.2. Tuotantolaitteiston erottaminen

 • 4. Tuotetun sähkön verkkoonsyöttäminen

 • 5. Tuotantolaitteiston asentajan/urakoitsijan tiedot (tuotantolaitteiston sähköverkkoon kytkevä urakoitsija täyttää)

 • Urakoitsija toimittaa asiakkaalle laitteistoa koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on pyydettäessä toimitettava verkonhaltijalle.
 • 6. Liitteet ja lisätiedot

 • Max. tiedoston koko: 8 MB.
 • Max. tiedoston koko: 8 MB.
 • Max. tiedoston koko: 8 MB.
 • Max. tiedoston koko: 8 MB.
 • Max. tiedoston koko: 8 MB.
 • Verkkoyhtiöt voivat tämän lomakkeen lisäksi pyytää myös muita tarvitsemiaan tietoja tai lomakkeita laitteistosta ja sen liittämisestä.