Lakkautettavat verkkopalvelutuotteet 1.5.2022

Alva Sähköverkko lakkauttaa seuraavat tuotteet 1.5.2022:

  • Yleissiirto5 25A 2-aikainen
  • Yleissiirto 25A 2-aikainen
  • Yleissiirto 35A 2-aikainen
  • Yleissiirto 50A 2-aikainen
  • Yleissiirto 63A 2-aikainen

Muutos koskee yhteensä noin 30 asiakasta.

Asiakkaan toimenpiteet ja korvaavat tuotteet

Muutos ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä eikä vaikuta hinnoitteluun. Vuoden 2022 alussa tehdyssä verkkopalvelumaksujen muutoksen yhteydessä 2-aikaisten yleissiirtotuotteiden hinnoittelu laskettiin samaan yleissiirron kanssa. Jatkossa 2-aikaisina verkkopalvelutuotteina on tarjolla Kausisiirto-tuoteperhe.

Miksi muutos tehdään?

Muutoksella selkiytetään Alva Sähköverkon verkkopalvelutuotteita. 2-aikaiset yleissiirtotuotteet muuttuivat tarpeettomiksi datahubin myötä.
Datahub mahdollistaa asiakkaalle verkkopalvelutuotteesta riippumattoman myyjän päättämän aikajakomallin. Esimerkkinä: asiakkaalla voi olla verkkopalveluna yleissiirto ja myyntituotteena yö-päiväsähkö.

Omia kulutustietoja pääsee tarkastelemaan sähköisessä asiointipalvelussamme Monitorissa tai datahubissa.

Lakkautettavat verkkopalvelutuotteet 1.2.2023

 Alva Sähköverkko lakkauttaa seuraavat yli 63A sulakepohjaiset verkkopalvelutuotteet 1.2.2023 alkaen:

  • yleissiirto 80A ja 100A
  • kausisiirto 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A

Kaikille asiakkaillemme, jota muutos koskee, on lähetetty kirje asiasta lokakuussa 2021.

Asiakkaan toimenpiteet

Muutos ei vaadi mitään toimenpiteitä, ellei lakkautettavaa verkkopalvelutuotetta halua vaihtaa toiseksi jo ennen muutoksen voimaantuloa. Alva Sähköverkko vaihtaa lakkautettavat verkkopalvelutuotteet automaattisesti pienjännitetehotuotteeksi 1.2.2023 alkaen. Jos tuotetta haluaa vaihtaa ennen tätä, sen voi tehdä tällä yhteydenottolomakkeella.

Miksi muutos tehdään?

Sähköverkon mitoitukseen vaikuttaa käyttöpaikan huipputeho. Sulakepohjaisilla tuotteilla käyttöpaikan huipputehoa arvioidaan sulakkeen koon perusteella. Pienjännitetehotuotteilla verkkopalvelumaksut perustuvat todelliseen käytettyyn huipputehoon. Tehoperusteinen laskutus kohdistaa verkkopalvelumaksut paremmin käyttöpaikoille, jotka rasittavat eniten sähköverkkoa.

Koska tehomaksun perusteena on todellinen käytetty huipputeho, tasaisesti sähköä käyttävien käyttöpaikkojen verkkopalvelumaksut ovat aiempaa pienemmät ja ajoittain suuria tehoja käyttävien käyttöpaikkojen verkkopalvelumaksut kasvavat.

Sulakepohjaisissa tuotteissa loismaksut on sisällytetty arvioperusteisesti perusmaksuun, sen sijaan tehotuotteilla loissähkö mitataan ja laskutetaan erikseen.

Hinnastot päivittyvät, kun muutokset astuvat voimaan. Hinnastot löytyvät osoitteesta: alva.fi/sahkoverkko/hinnastot-ja-sopimusehdot

Usein kysytyt kysymykset

Mistä löydän käyttöpaikkatunnukseni?

Laskulla on käyttöpaikkatunnus, jota lasku koskee.

Mistä löydän käyttöpaikkani kulutuksen?

Monitori-palvelustamme löytää käyttöpaikkakohtaisen kulutuksen. Kulutuksen voi ladata Excel-tiedostoon laskentaa varten. Palvelu on maksuton. Asiakaspalvelumme kautta kulutustietojen lähetys on erikseen laskutettavaa.

Mihin verkkopalvelutuotteeseen voin vaihtaa?

Kaikkien lakkautettavien tuotteiden korvaava tuote on pientehosiirto, jota saa 1 ja 2-aikaisena. Tehosiirrossa verkkopalvelumaksu muodostuu perusmaksusta, tehomaksuista sekä energiamaksusta.

Tehopohjaisen tuotteen laskutusteho määritetään muutoshetkellä nollaksi, josta se kasvaa kulutuksen mukaan.

Alva Sähköverkko vaihtaa asiakkaan tehotuotteelle niin, ettei aikajaottelu muutu.

Mitä verkkopalvelutuotteen vaihto maksaa?

Tuotteen voi vaihtaa ilmaiseksi kerran vuodessa. Mikäli muutoksia tehdään asiakkaan toiveesta useammin kuin kerran vuodessa, muutoksesta peritään hinnaston mukainen tuntipohjainen palvelumaksu.

1.2.2023 tehtävä muutos on maksuton, vaikka asiakas olisi vaihtanut verkkopalvelutuotetta viimeisen vuoden aikana.

 Miten vaihdan tuotetta?

Siirtotuotteen vaihto onnistuu tällä lomakkeella.

Ilmoitathan käyttöpaikkatunnuksen sekä verkkopalvelutuotteen, johon haluat vaihtaa, niin tuotteenvaihto saadaan tehtyä yhdellä kertaa.

Vaikuttaako tämä liittymääni?

Ei. Liittyessä sähköverkkoon asiakas tekee liittymissopimuksen ja asiakkaan liittymään perustetaan yksi tai useampia käyttöpaikkoja. Jokaiselle käyttöpaikalle valitaan verkkopalvelutuote ja tehdään verkkopalvelusopimus. Kullekin käyttöpaikalle on yksi sähkömittari.
Esimerkkinä voidaan ottaa 4 huoneiston rivitalo. Rivitalolla on yksi liittymä, jonne on perustettu tyypillisesti 5 käyttöpaikkaa. Jokaiselle asunnolle yksi ja talotekniikan vaatimalle sähkölle yksi.

Miten lasken tehopohjaisen tuotteen hinnan?

Laskentaa varten tarvitaan:

  • Kuukausittainen huipputeho
  • Vuoden huipputeho
  • Vuoden kulutus

Pientehosiirto 1-aikainen:
12 x perusmaksu + Energiamaksu x kulutus + vuoden huipputeho x tehomaksu x 12 + kuukauden laskutettava loistehohuippu x loistehomaksu.

Pientehosiirto 2-aikainen:
12 x perusmaksu + Energiamaksu talviarki x talviarkikulutus + Energiamaksu muu aika x muu aika kulutus + vuoden huipputeho x tehomaksu x 12 + kuukauden laskutettava loistehohuippu x loistehomaksu x 12

Kuukauden laskutettava loistehohuippu lasketaan:
Kuukauden pätötehohuippu x 0.25 x loistehomaksu.

Lisätietoja aiheeseen liittyen voi kysyä osoitteesta: lakkautustuotteet2023(at)alva.fi