Laki velvoittaa vesihuoltolaitoksia toimittamaan viranomaisille tukun tunnuslukuja vuosittain. Tietoa tarvitsevat myös monet muut eri sidosryhmät omaa vuosiraportointia ja -tilastointia varten. Useissa vesihuoltolaitoksissa tietojen toimittaminen viranomaisille on kuitenkin haasteellista.

Laajan tunnuslukumäärän kerääminen vaatii laitoksilta huomattavia resursseja. Tarvittavien tietojen kokoaminen on työläs vuosittainen urakka: tietolähteitä on useita ja tiedot ovat hajallaan eri järjestelmissä – excel-tiedostoja unohtamatta.

Pisara BlueSpring on yksi ratkaisu helpottamaan vesihuoltolaitoksen raportointihaasteita.

BlueSpring tekee vesihuoltolaitoksen raportoinnista näkyvää ja vaivatonta

Alvan kehittämä BlueSpring -raportointityökalu yhdistää kaikki vesihuoltoraportoinnissa tarvittavat tiedot lähteinään esimerkiksi verkkotieto- ja automaatiojärjestelmät sekä sisäiset raportointijärjestelmät. Se muodostaa tarvittavat mittarit ja koostaa myös viranomaisraportointiin tarvittavat tiedot yhteen paikkaan.

Selainpohjainen ja myös mobiilisti toimiva raportointityökalu tuottaa vesitietovarastoon kootuista luvuista ja lasketuista mittareista visuaalisesti helposti tarkasteltavia näkymiä. BlueSpring vapauttaa aikaa ja henkilöresursseja raportoinnin koostamisesta tulosten analysoimiseen.

BlueSpring-raportointityökalu sisältyy Kuntien Digiaalto –palvelutoimitukseen verkkotietojärjestelmäintegraation kera. Raportointityökalun voi hankkia myös erikseen.

Uutta: tietojen manuaalinen syöttömahdollisuus

Alva kartoittaa käyttäjien tarpeita ja kehittää raportointityökalua systemaattisesti niin käyttäjäpalautteiden perusteella kuin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Yksi käyttäjäpalautteiden pohjalta kehitetty toiminto on mahdollisuus tuoda tietoja BlueSpring-työkaluun manuaalisesti, ilman integraatioiden rakentamista eri tietojärjestelmiin. Syötetyt luvut tallentuvat muistiin automaattisesti ja kaikki BlueSpring-raportointinäkymät ovat käytössä myös käsin syötettyjen tietojen pohjalta.

Alvalla tätä ominaisuutta hyödynnettiin mm. vesihuollon vuosittaisissa Veeti- ja Venla-raportoinneissa.

Aiempaa parempia, tietoon pohjautuvia päätöksiä

Selkeiden raportointinäkymien suurin hyöty on se, että vesihuoltolaitoksen johto saa BlueSpringistä työkalun pitkäjänteiselle toiminnan suunnittelulle. Raportit mahdollistavat aiempaa paremmat, tietoon pohjautuvat päätökset esimerkiksi vesihuoltoverkoston investoinneista. Raportointiportaali skaalautuu helposti vesiliiketoiminnan mukana: se antaa joustavan mahdollisuuden lisätä tunnuslukuja, sovelluksia ja raportointia tarpeen mukaan. Helposti saatavilla oleva raportointi parantaa myös välillisesti vesihuollon laatua ja toimitusvarmuutta.

BlueSpring tallentaa aikaisempien vuosien tiedot, tunnusluvut, tietolähteet, laskentakaavat, tietojen tarkastajat ja tallentajat. Nämä kaikki ominaisuudet helpottavat viranomaisraportointiin tietoja kokoavaa BlueSpring-käyttäjää – etenkin silloin, jos on tarvetta tarkastaa tietojen oikeellisuutta. BlueSpring siis säästää käyttäjänsä aikaa ja kohdentaa resursseja aiempaa paremmin.

Peräpeiliin katsomisesta ennustamiseen

Raportointiportaalin käytettävyyttä parannetaan jatkuvasti käyttäjäryhmittäin. BlueSpringiin tullaan lisäämään visuaalisuutta, käyttäjäryhmittäin personoitua tietoa ja mittareita. Raportointiin on tulevaisuudessa tarkoitus sisällyttää myös ennustemallinnusta ja analysointiominaisuuksia. Ne antavat viitteitä siitä, mihin tilanne vesilaitoksella on lukujen pohjalta kehittymässä. BlueSpringin kehitys etenee kuitenkin aina ensisijaisesti käyttäjien tarpeita ja toiveita kuunnellen, joten otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia.

Haluatko lisätietoja Pisara BlueSpringistä? Ota yhteyttä myynti@alva.fi

BlueSpring Alvan verkkosivuilla