Johto

Tuomo Kantola
Toimitusjohtaja
Alva-yhtiöt Oy
0503100183
tuomo.kantola(at)alva.fi
Kari Kautto
Verkkojohtaja
Alva-yhtiöt Oy
0405532192
kari.kautto(at)alva.fi
Tiina Mikkola
Kehitysjohtaja
Alva-yhtiöt Oy
0407475309
tiina.mikkola(at)alva.fi
Pasi Jalonen
Talousjohtaja
Alva-yhtiöt Oy
0500790669
pasi.jalonen(at)alva.fi
Jukka Pennanen
Asiakkuusjohtaja
Alva-yhtiöt Oy
0442008588
jukka.pennanen(at)alva.fi

Yritysmyynti

Teemu Brandt
Asiakkuuspäällikkö
Alva-yhtiöt Oy
0407541677
teemu.brandt(at)alva.fi
Teuvo Kangas
Asiakkuuspäällikkö
Alva-yhtiöt Oy
0505901039
teuvo.kangas(at)alva.fi
Riku Martikainen
Tuotepäällikkö
Alva-yhtiöt Oy
0406682657
riku.martikainen(at)alva.fi
Ilkka Petäjä
Myyntipäällikkö
Alva-yhtiöt Oy
0406623537
ilkka.petaja(at)alva.fi
Ilkka Mustonen
Asiakaspäällikkö (sairauslomalla)
Alva-yhtiöt Oy
0406692363
ilkka.mustonen(at)alva.fi
Uula Jolanki
Asiakkuuspäällikkö
Alva-yhtiöt Oy
0405749741
uula.jolanki(at)alva.fi
Pertti Sipola
Senior Advisor
Alva-yhtiöt Oy
0503171813
pertti.sipola(at)alva.fi