Rakentaminen on yksi sellaisista projekteista, joka on nyky-yhteiskunnassamme miltei mahdotonta ilman sähköä. Se, että sähköt toimivat rakentamisen alkumetreiltä lähtien, vaatii sähkön verkkopalvelu- ja myyntisopimuksen.

Sähköverkkoyhtiötä ei voi kilpailuttaa, vaan verkkoyhtiö määräytyy alueella toimivien verkonhaltijoiden mukaan. Esimerkiksi Jyväskylän kantakaupunkialueella verkkoyhtiönä toimii Alva Sähköverkko. Sähköverkkoyhtiö pitää huolen siitä, että verkko toimii parhaimmalla mahdollisella tavalla, kesät talvet.

Sähkönmyyntisopimuksen taas voi valita miltä tahansa sähkönmyyjältä. Sähkönmyyntisopimus ei ole liitoksissa sähköverkkosopimukseen.

Sähkön hinta muodostuu sähköenergiasta, sähkön verkkopalvelusta sekä veroista. Sähköenergiasta maksetaan sähkönmyyntisopimuksessa sovittu hinta omalle sähkönmyyjälle. Sähkön verkkopalvelusta maksun perii verkkoyhtiö.

Sähköverkkoon liittyminen

Sähkö- vesi ja kaukolämmön liittymisprosessin ohjeistuksen löydät täältä.