Mitä etäluenta maksaa kiinteistölleni?
Etäluentamittari sekä sen asennus on asiakkaalle maksutonta. Mittarit ja lukemien toimittaminen sisältyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisiin vedestä maksettaviin perusmaksuihin.

Onko etäluettava vesimittari kiinteistölleni välttämätön?
Mittari on vesihuoltolaitoksen omaisuutta. Mittarin tyypistä, sen kunnossapidosta ja lukemien oikeellisuudesta vastaa vesihuoltolaitos. Toimitusehtojen mukaan vesimittarin asentajalle on järjestettävä pääsy kohteeseen mittarin vaihtoa varten.

Miten etäluenta toimii?
Mittari lähettää lukemat vesihuoltolaitokselle tietoverkon kautta. Mittarit ovat paristokäyttöisiä. Paristo kestää yhtä kauan kuin mittarilla on käyttöikää eli 10–15 vuotta.

Kuka mittarin asentaa?
Alvan urakoitsijana vesimittareiden vaihtamisessa toimii Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (VMSV). Mittarinvaihtajalla on mukanaan Alva-yhtiöt Oy:n kumppanuuskortti. Kumppanuuskortilla yhdessä henkilökorttinsa kanssa mittarinvaihtaja vahvistaa oikeutensa työn suorittamiseen.

Miten mittarinvaihdosta sovitaan?
Kun vaihtoajankohta on lähestymässä, asiakas saa yhteydenoton joko sähköisesti (esimerkiksi tekstiviestillä) tai kirjeitse. Tarkan ajankohdan sopimiseen käytetään sähköistä ajanvarausjärjestelmää. Mittarivaihtoaika kannattaa varata välittömästi, kun yhteydenotto on tullut. Varaus tehdään osoitteessa http://varaus.vmsv.fi. Ota esille viimeisin vesilaskusi. Löydät siitä asiakas- ja käyttöpaikkanumerot, jotka tarvitset ajan varaamiseen.

Miten mittarin vaihto vaikuttaa laskutukseen?
Lähetämme mittarin vaihtohetkestä asiakkaalle tasauslaskun. Sen jälkeen laskutus siirtyy todelliseen, veden kulutukseen perustuvaan laskutukseen. Arviolaskuja emme siis enää lähetä. Laskutusjakso (esimerkiksi kolmen kuukauden välein) säilyy ennallaan.