Mitä etäluenta maksaa kiinteistölleni?

Onko etäluettava vesimittari kiinteistölleni välttämätön?

Miten etäluenta toimii?

Kuka mittarin asentaa?

Miten mittarinvaihdosta sovitaan?

Miten mittarin vaihto vaikuttaa laskutukseen?

Voinko teettää samalla muitakin kiinteistön putkitöitä?

Vaihdetaanko taloyhtiössä vain yksi mittari vai useampia mittareita?

Vaikuttaako kiinteistössämme oleva vuotovahti vesimittarin asennukseen?

Voidaanko mittarin vieressä olevat sulut/liittimet vaihtaa samalla?

Mittarini on eristetty ja koteloitu, ettei se jäädy. Voidaanko mittari vaihtaa kesällä?

Mittari on liian ahtaassa paikassa, voidaanko se vaihtaa?

Sulkuventtiili ei toimi, voidaanko mittari vaihtaa?

Lue lisää veden etäluennasta