Liittyminen sähkö-, vesi- ja lämpöverkostoihin


Kun rakennushankkeen valmistelu alkaa, eli jo kaavoituksen aikana, ota yhteyttä liittymäkoordinaattoriimme (yhteystiedot löydät tämän sivun alalaidasta). Liittymäkoordinaattori edistää hankkeen etenemistä yhdessä sähkön, lämmön ja veden asiantuntijoiden kanssa siten, että rakennusprosessi hoituu mahdollisimman mutkattomasti aina suunnittelusta luovutukseen saakka. Tarvittaessa varataan myös henkilökohtainen palaveri, jossa voit yhdessä asiantuntijoista koostuvan projektiryhmän kanssa käydä läpi hankkeen sisällön, aikataulun ja muut oleelliset asiat.

Liittymisprosessi

1) Ota yhteyttä liittymäkoordinaattoriimme, jonka yhteystiedot löydät tämän sivun alalaidasta. Liittymäkoordinaattori kartoittaa hankkeen laajuuden ja vaikuttavuuden, olemassa olevat ja tulevat liittymis- ja siirtosopimukset sekä niiden vaikutukset hankkeen toteutuksen kustannuksiin. Hän selvittää myös alueen kaavatilanteen ja mahdolliset kaavamuutokset sekä niiden vaikuttavuuden hankkeeseen Alvan ja Alva Sähköverkon osalta. Alva ja Alva Sähköverkko antaa Jyväskylän kaupungille pyydettäessä lausunnot kaavamuutosten hakemisesta.

2) Sovi yhteinen palaveri – hankkeen valmistelun käynnistettyä sovi liittymäkoordinaattorin kanssa ajoissa yhteinen palaveri.

3) Esiselvitys Alvalta – Esiselvitykseen on kirjattu kaikki hankkeeseen vaikuttavat sähkön, lämmön ja veden liittymiseen ja mittauksiin liittyvät seikat, arviot liittymismaksuista, yhteyshenkilöt sekä mahdolliset muut kustannukset ja kustannusvastuut.

4) Pidä meidät ajan tasalla – mikäli hankkeen osalta tapahtuu muutoksia, ole yhteydessä liittymäkoordinaattoriin ja kerro muutoksista.

5) Tee tilaus – Luo tunnukset Monitori-palveluun, jossa voit tehdä liittymätilauksen ja pääset seuraamaan tilauksesi etenemistä.  Varmista omien lämpö-, vesi- ja sähkösuunnitelmiesi aikataulutus, jotta varmistut hankkeen edistymisestä. Liittymätilaus kannattaa tehdä samanaikaisesti rakennuslupahakemuksen kanssa. Vanhan kiinteistön osalta voit täyttää tämän liittymistilauslomakkeen ja palauttaa sähköpostitse (tarkemmat ohjeet lomakkeessa).

6) Valtuuta suunnittelijasi ja urakoitsijasi – mikäli suunnitelmat ja tilaukset hoitaa joku muu taho, huolehdi, että olet valtuuttanut osapuolet Monitorissa. Urakoitsijasi pääsee rekisteröitymään / kirjautumaan urakoitsijapalveluun täältä.

7) Lähetä suunnitelmat – Ilmoita Monitorissa suunnittelijasi ja lähetä valmiit LVI- ja sähkösuunnitelmasi liittymissopimuksen tekoa varten. Jos pyydämme suunnitelmiisi tarkennuksia, lähetäthän ne meille mahdollisimman pian. Liittymätilauksesi käsittelyä ei voida jatkaa ennen kuin suunnitelmat on täydennetty. Muistathan suunnitelmissa huomioida myös sähkön, lämmön ja veden mittauspistevaatimukset ja siihen toteutettavat erikoissuunnitelmat. Mittaukseen oleellisena osana liittyy myös kiinteistön sisäisen tiedonsiirtokuuluvuuden varmistaminen ja suunnittelu, joka on rakentajan vastuulla. Vaihtoehtoisesti suunnitelmat voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen liittymispalvelu(at)alva.fi

8) Allekirjoita sopimukset – Kun liittymispalvelumme on tehnyt liittymissopimuksen, saat siitä ilmoituksen ja voit allekirjoittaa sopimuksen Monitorissa pankkitunnuksillasi. Vaihtoehtoisesti sopimukset voidaan toimittaa postitse allekirjoitettavaksi, mutta helppous- ja nopeussyistä suosittelemme sähköistä asiointia. Huomioithan, että mittaroinnin voi tilata vasta kun liittymissopimukset on allekirjoitettu.

9) Verkkorakentaminen liittymispisteeseen saakka – Liittymissopimusten allekirjoittamisen jälkeen Alvan vastuulla oleva verkkorakentaminen alkaa. Tilauksen saamisen jälkeen alkaa sopimuksen ja rakentamisen valmistelu. Mikäli aikataulu tarvitsee normaalia nopeampaa rakentamista, voimme Express-liittymän toimituksen osalta neuvotella urakoitsijamme kanssa poikkeavasta aikataulusta ja antaa tarjouksen sen mahdollisesta toteuksesta, mikäli se on teknisesti mahdollista. Nopeampi aikataulu edellyttää, että hankkeen osalta kaikki toteutuksen mitoitustiedot ovat tiedossa jo kaavavaiheessa.

10) Tonttirakentaminen liittymispisteestä rakennukseen – Tontilla tehtävät työt ovat liittyjän ja urakoitsijan vastuulla sähkö- ja vesiliittymissä. Alva toimittaa kaukolämpöputket kiinteistön sisälle mittauskeskukselle saakka.

11) Verkkoon liittäminen – Valtuuta Monitorissa urakoitsijasi tilaamaan mittarin asennus ja ilmoita samalla sähkönmyyjäsi. Urakoitsijasi vastuulla on tilata mittareiden asennukset urakoitsijapalvelun kautta. Mittareiden asennus ja verkkoon kytkeminen on Alvan vastuulla. Sähkön kj- liittymät vaativat myös Alva Sähköverkon käytönjohtajan hyväksynnän verkkoon liittämisestä. Kaikkien tuotealueiden kulutusmittaukset tulevat etäluennan piiriin. Huomioithan veden ja lämmön mittauspisteen sähköistysohjeet.