Yleistä

Kuka omistaa Suomen vedet?
Vettä ei Suomessa omista kukaan, ja sen hyödyntämisestä on säädetty vesilaissa. Veden ottaminen laajamittaiseen toimintaan vaatii luvan, ja sitä myönnettäessä asetetaan aina paikkakunnan asukkaiden tarpeet teollisuuden tai muualla tapahtuvan käytön edelle.

Mitä tarkoittaa vesihuolto?
Vesihuollolla tarkoitetaan veden ottamista pohjavesialueelta tai vesistöstä, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä.

Milloin Alva siirtyy veden etäluentaan?
Alvan vesiverkoston alueella oleviin kiinteistöihin asennetaan etäluettavat vesimittarit vuosien 2021–2025 aikana. Kaikkiin Alvan vesiverkoston alueelle rakennettaviin uusiin isompiin kiinteistöihin on asennettu etäluettava päävesimittari maaliskuusta 2020 alkaen.

Veden laatu

Mikä on veden kovuus Jyväskylässä?
Veden kovuus Jyväskylässä on 0,2–0,5 mmol/l (saksalaisen dH-asteikon mukaan 1,1–2,8), eli vesi luokitellaan pehmeäksi, eikä täällä siten tarvita ylimääräisiä aineita veden pehmennykseen. Jyväskylässä Janakka-Kaivovesi -vesilaitoksen alueella kovuus on hieman korkeampi, n. 0,6–0,7 mmol/l (3,4–4,0 dH), mutta myös se luokitellaan pehmeäksi vedeksi.

Miksi veteen lisätään kalkkia?
Luonnon vesien pH on noin 6,5 (pH kertoo veden happamuudesta tai emäksisyydestä). Verkostoon johdettavan veden pH:ta nostetaan 8,0–8,5:een kalkilla, kalkkikivellä tai lipeällä. Luonnonvesiä korkeampi pH ehkäisee putkien korroosiota eli pidentää vesijohtoverkostomme käyttöikää.


Vesilasku


Mistä veden hinta muodostuu?

Veden hinta muodostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta. Vedestä perittävien maksujen tulee vesihuoltolain mukaan kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien uusien vesi- ja jätevesiverkostojen ja puhdistamojen rakentaminen ja saneerausinvestoinnit. Veden hintaan vaikuttavat yleinen kustannustason nousu sekä investointitarpeiden kasvu vesi- ja jätevesiverkostojen ikääntyessä ja jäteveden puhdistusvaatimusten kasvaessa.


Mikä on veden perusmaksu?
Perusmaksu on kiinteistökohtainen maksu, jolla katetaan vesi- ja jätevesiverkostojen sekä puhdistamojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Perusmaksu määräytyy yleensä kiinteistön vesimittarin koon perusteella.


Miksi vedestä peritään perusmaksua?
Veden hintaan vaikuttavista tekijöistä valtaosa muodostuu kiinteistä kustannuksista. Niihin ei veden käyttömäärällä ole suoraa vaikutusta. Perusmaksuilla katetaan muun muassa vesi- ja jätevesiverkostoon sekä veden ja jäteveden puhdistukseen liittyviä investointeja. Perusmaksu määräytyy yleensä vesimittarin koon perusteella.


Mikä on veden käyttömaksu?
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan Alvan omistamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen veden toimittamisesta ja jäteveden siirrosta.


En käytä vettä, sillä asuntoni on tyhjillään. Pitääkö vedestä silti maksaa?
Kyllä. Veden perusmaksu peritään kaikilta, joilla on veden liittymäsopimus.


Mitkä asiat vaikuttavat vedestä maksamaani hintaan?
Veden hintaan vaikuttavat yleinen kustannustason nousu sekä investointitarpeet. Veden oikealla hinnoittelulla varmistetaan, että vesi on laadukasta, se toimitetaan sinulle kotiin asti turvallisesti ja että jätevedet eivät aiheuta ongelmia ympäristölle.

Mistä tiedän paljon maksan vedestä nyt?
Kulloinkin voimassa olevat hinnastot voi tarkistaa Alvan verkkosivuilta.

Verkostojen saneeraus


Miksi vesi- ja jätevesiverkostoja pitää saneerata?
Jyväskylässä suuri osa vesihuoltoverkostoa tulee käyttöikänsä päähän lähivuosien aikana. Saneerauksilla vähennetään häiriöiden, kuten vesikatkosten ja vedenlaatuongelmien riskiä.  

Jäteveden puhdistus

Missä kuntamme jätevedet puhdistetaan?
Alvan ylläpitämän jätevesiverkoston vesi puhdistetaan yhteistyökumppanimme JS-Puhdistamo Oy:n laitoksilla: johdamme Jyväskylän, Laukaan ja Uuraisten sekä useiden vesiosuuskuntien alueilla syntyvät jätevedet puhdistettavaksi Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle. Korpilahden kirkonkylän ja useiden alueella toimivien osuuskuntien jätevedet johdamme Korpilahden jätevedenpuhdistamolle.