Sulanapidolla tarkoitetaan esimerkiksi piha- tai katualueen sulattamista kaukolämmöllä. Lämmityksellä pidetään kiinteistön kulkureitit, kadut, ulko-, piha-alueet, portaikot sekä ajoluiskat sulina ja turvallisina. Sulanapito sopii myös kiinteistöjen katoille.

Sulanapidossa hyödynnetään kaukolämmön paluuvettä, jonka vuoksi palvelu on käyttökustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin vastaavat sähköllä toteutetut ratkaisut. Sulanapito voidaan toteuttaa joko omana liittymänään tai uudella lämmönvaihtimella sulanapitokytkennällä.

Järjestelmän käyttöönottamiseen kannattaa varautua jo kiinteistön suunnitteluvaiheessa, mutta järjestelmä voidaan asentaa myös valmiisiin kiinteistöihin. Jos kiinteistössä on suunnitteilla piha-, katu- tai ulkoalueiden korjaus- tai asvaltointitöitä, kannattaa samalla pyytää tarjous sulanapidosta. Asiakkaalle edullisin vaihtoehto lasketaan aina valmiiksi.

Edut taloyhtiölle

  • kiinteistön huoltokustannukset alenevat
  • liukkaudentorjunta-, lumenpoisto- ja aurauskulut poistuvat
  • liukastumistapaturmat kiinteistön alueella vähenevät
  • hiekoitustarve vähenee
  • pöly ja lika ei kulkeudu kiinteistön sisätiloihin, millä voidaan vähentää lattioiden pintamateriaalien kulumista
  • kiinteistön arvo nousee
  • liikekiinteistöt hyötyvät katukämmityksestä asiakas- ja liiketoiminnassaan
  • kadun käytettävyys talviaikana laajenee ja katuympäristön viihtyisyys lisääntyy
Ota yhteyttä