Ohjeet ja lomakkeet

Sähkö, lämpö ja vesi

Liittyminen verkostoihin
Liittymätilaus
Vanhan kiinteistön liittymätilaus / sähköliittymän suurentaminen
(Huom! Yllä olevaa lomaketta voit käyttää myös, mikäli liittymätilaus ei onnistu sähköisen asiointipalvelu Monitorin kautta.)
Liittymän purkutilaus
Liittymän muutokset (yleisohjeet, esim. siirto, purku)
Teknisten tilojen lukitusohje
Kaivuohje – turvallinen työskentely sähkö-, lämpö- ja vesiverkkojen läheisyydessä

Lämpö

Lämpöurakoitsijaoikeudet
Lämpöverkkoon liittyvien laitteiden tarkastus
Käyttöönottotarkastuksen tilauslomake
LVI-suunnitelmat
Kaukolämmön hybridikytkentä
Kaukolämpömittarin sähköistysohje

Vesi

Asuinkiinteistöjen vesimittareiden asentaminen
(mittarin sijoittaminen ja asentaminen, mittarin tarvitsema tila ja häiriöttömät putkiosuudet)
Rakentamisen aikainen vedenkäyttö
Sprinklerin liittymisohje ja hakemus
Vesimittarin sähköistysohje