Ohjeet ja lomakkeet

Sähkö, lämpö ja vesi

Liittyminen verkostoihin
Liittymätilaus
Vanhan kiinteistön liittymätilaus / sähköliittymän suurentaminen
(Huom! Yllä olevaa lomaketta voit käyttää myös, mikäli liittymätilaus ei onnistu sähköisen asiointipalvelu Monitorin kautta.)
Liittymän purkutilaus
Liittymän muutokset (yleisohjeet, esim. siirto, purku)
Teknisten tilojen lukitusohje

Lämpö

Lämpöurakoitsijaoikeudet
Lämpöverkkoon liittyvien laitteiden tarkastus
Käyttöönottotarkastuksen tilauslomake
LVI-suunnitelmat
Kaukolämmön hybridikytkentä
Kaukolämpömittarin sähköistysohje

Vesi

Asuinkiinteistöjen vesimittareiden asentaminen
(mittarin sijoittaminen ja asentaminen, mittarin tarvitsema tila ja häiriöttömät putkiosuudet)
Rakentamisen aikainen vedenkäyttö
Sprinklerin liittymisohje ja hakemus
Vesimittarin sähköistysohje