Jyväskylän kaupunki omistaa Alva-yhtiöt Oy:n sataprosenttisesti. Alvan tytäryhtiöitä ovat: Alva Sähköverkko Oy (100 %), Alva Rauhalahti Oy (100 %), Jyväskylän Voima Oy (81,4 %), Alva Viitasaari Oy (100 %) sekä Alva Hulevesi Oy (100 %).

Tytäryhtiöt

Alva Sähköverkko Oy

Alva Sähköverkko Oy toimii verkonhaltijana Jyväskylän kantakaupungissa ja palvelee verkkoalueellaan sähkön verkkopalvelun asiakkaita. Toimintaan kuuluvat sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö, asiakkaiden liittäminen verkkoon, sähkön mittaus ja muut sähkön jakeluun tarvittavat tehtävät.

Sähkön verkkopalvelu
Verkkoyhtiön tehtävä on siirtää voimalaitoksissa tuotettu sähkö verkkoalueellaan oleville asiakkaille. Toiminta on luvanvaraista. Sähkön verkkopalvelu ei voi kilpailuttaa, mutta hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto. Verkkoyhtiölle maksettavan verkkopalvelun maksun lisäksi sähkön verkkopalvelulaskulla peritään sähkövero, valtion huoltovarmuusmaksu sekä arvonlisävero.

Hallitus:
Kari Kautto, puheenjohtaja
Taina Julkunen, jäsen
Kimmo Järvinen, jäsen

Toimitusjohtaja: Janne Pirttimäki

Alva Rauhalahti Oy

Vuonna 1996 perustettu Alva Rauhalahti Oy (ent. Jyväskylän Energiantuotanto Oy) tuottaa sähköä, höyryä ja kaukolämpöä pääasiassa maakunnan omilla polttoaineilla, puulla ja turpeella.

Kaukolämmön yhtiö toimittaa Alva-yhtiöt Oy:n ja Elenia Oy:n verkkoihin Jyväskylässä. Sähkö käytetään pääasiassa Jyväskylässä sekä Keski-Suomen maakunnassa. Yhtiön tuotantolaitokset ovat Rauhalahden ja Savelan voimalaitokset sekä kymmenen aluelämpökeskusta. Sähköntuotannon kapasiteetti on yhteensä 115 MW, kaukolämmön 570 MW ja teollisuushöyryn 110 MW.

Hallitus:
Tuomo Kantola, puheenjohtaja
Pasi Jalonen, jäsen
Tiina Mikkola, varajäsen

Toimitusjohtaja: Alex Schreckenbach

Jyväskylän Voima Oy

Jyväskylän Voima Oy on perustettu vuonna 2006 Keljonlahden uuden biovoimalaitoksen toimintaa varten. Voimalaitoksen rakentamistyöt alkoivat lokakuussa 2007 ja se vihittiin käyttöön kesällä 2010. Alva-yhtiöt Oy omistaa yhtiöstä 81,4 %. Loput osakkeet jakautuvat Alva-yhtiöt Oy:n kumppaneiden kanssa.

Hallitus:
Tuomo Kantola, puheenjohtaja
Jari Blom, jäsen
Markku Aarnos, jäsen
Lasse Vuola, jäsen
Anu Rantala, jäsen

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Pasi Jalonen (Kantola)
Anna-Leena Sahindal (Blom)
Eeva-Kaisa Rouhiainen (Aarnos)
Esa Koivula (Vuola)
Mika Salo (Rantala)

Alva Viitasaari Oy

Alva Viitasaari Oy:n (ent. Wiitaseudun Energia Oy) toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja myynti, veden hankinta, myynti ja jakelu sekä jäteveden keräily ja puhdistus. Yhtiö myy ja jakelee vettä Viitasaaren keskusta-alueella sekä Kymönkosken ja Kärnän kylissä. Jätevesiverkosto kattaa Viitasaaren keskusta-alueen lisäksi Kymönkosken kylän. Kaukolämpöä toimitetaan asiakkaille Viitasaaren keskusta-alueella.

Hallitus:
Tuomo Kantola (hallituksen puheenjohtaja)
Tiina Mikkola (hallituksen jäsen)
Taina Julkunen (hallituksen jäsen)

Toimitusjohtaja: Kari Kautto

Alva Hulevesi Oy

Alva Hulevesi Oy (ent. JE Hulevesi Oy) on vastannut hulevesien operoinnista Jyväskylän kaupungin puolesta 1.1.2018 alkaen. Kaupunki kerää hulevesimaksut kiinteistöjen omistajilta ja ostaa hulevesipalvelut Alva Hulevesi Oy:ltä.

Hallitus:
Tuomo Kantola
Pasi Jalonen
Kari Kautto (varajäsen)

Osakkuusyhtiöt

KS Energiavälitys Oy (Alva-osakkuus 44,66 %)

KS Energiavälitys Oy on Alva-yhtiöt Oy:n, Ääneseudun Energia Oy:n, Etelä-Savon Energia Oy:n ja Kuoreveden Sähkö Oy:n omistama sähkön ja sähkölaitostarvikkeiden hankintayhteistyöhön perustettu yritys.

Hallitus:
Tuomo Kantola, puheenjohtaja (Alva-yhtiöt Oy)
Jarno Marttinen, jäsen (Etelä-Savon Energia Oy)
Tero Karhumäki, jäsen (Kuoreveden Sähkö Oy)
Maarit Herranen, jäsen (Äänekosken Energia Oy).

Toimitusjohtaja oto: Juho Suikkanen

Väre Oy (Alva-osakkuus 20,3 %)

Väre Oy on valtakunnallisesti toimiva sähkönmyynti- ja energiapalveluyhtiö, jonka osakkaina ovat Alva-yhtiöt Oy, Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy.

Hallitus:
Arto Sutinen (puheenjohtaja)
Tuomo Kantola (jäsen)
Reijo Kolehmainen (jäsen)
Esa Lindholm (jäsen)

Toimitusjohtaja: Juha Keski-Karhu

Suomen Hyötytuuli Oy (Alva-osakkuus 12,5 %)

Jyväskylän Energia (nyk. Alva) oli perustamassa vuonna 1998 Suomen Hyötytuuli Oy:tä, joka on yksi Suomen suurimmista tuulisähkön tuottajista. Suomen Hyötytuuli Oy tuottaa Porin Tahkoluodossa ja Raahen Rautaruukin tehdasalueella sijaitsevilla 19 tuulivoimalaitoksellaan noin viidenneksen kaikesta Suomen tuulisähköstä, siis noin 94 GWh puhdasta tuulivoimaa.