Jyväskylän kaupunki omistaa Alva-yhtiöt Oy:n sataprosenttisesti. Alvan tytäryhtiöitä ovat: Alva Sähköverkko Oy (100 %), Jyväskylän Voima Oy (81,4 %), Alva Viitasaari Vesi Oy (100 %) sekä Alva Hulevesi Oy (100 %).

Tytäryhtiöt

Alva Sähköverkko Oy

Alva Sähköverkko Oy toimii verkonhaltijana Jyväskylän kantakaupungissa ja palvelee verkkoalueellaan sähkön verkkopalvelun asiakkaita. Toimintaan kuuluvat sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö, asiakkaiden liittäminen verkkoon, sähkön mittaus ja muut sähkön jakeluun tarvittavat tehtävät.

Sähkön verkkopalvelu
Verkkoyhtiön tehtävä on siirtää voimalaitoksissa tuotettu sähkö verkkoalueellaan oleville asiakkaille. Toiminta on luvanvaraista. Sähkön verkkopalvelu ei voi kilpailuttaa, mutta hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto. Verkkoyhtiölle maksettavan verkkopalvelun maksun lisäksi sähkön verkkopalvelulaskulla peritään sähkövero, valtion huoltovarmuusmaksu sekä arvonlisävero.

Hallitus:
Kari Kautto, puheenjohtaja
Taina Julkunen, jäsen
Atte Pakkanen, jäsen

Toimitusjohtaja: Janne Pirttimäki

Jyväskylän Voima Oy

Jyväskylän Voima Oy on perustettu vuonna 2006 Keljonlahden uuden biovoimalaitoksen toimintaa varten. Voimalaitoksen rakentamistyöt alkoivat lokakuussa 2007 ja se vihittiin käyttöön kesällä 2010. Alva-yhtiöt Oy omistaa yhtiöstä 81,4 %. Loput osakkeet jakautuvat Alva-yhtiöt Oy:n kumppaneiden kanssa.

Hallitus:
Markku Aarnos, puheenjohtaja
Tuomo Kantola, jäsen
Jari Blom, jäsen
Marko Haapala, jäsen
Heikki Hapuli, jäsen

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Eeva-Kaisa Rouhiainen (Aarnos)
Pasi Jalonen (Kantola)
Pekka Pajala (Blom)
Juha Viherjälaakso (Haapala)
Jannika Harries (Hapuli)

Toimitusjohtaja: Alex Schreckenbach

Alva Viitasaari Vesi Oy

Alva Viitasaari Vesi Oy:n toimialoina ovat veden hankinta, myynti ja jakelu sekä jäteveden keräily ja puhdistus. Yhtiö myy ja jakelee vettä Viitasaaren keskusta-alueella sekä Kymönkosken ja Kärnän kylissä. Jätevesiverkosto kattaa Viitasaaren keskusta-alueen lisäksi Kymönkosken kylän.

Hallitus:
Tuomo Kantola (hallituksen puheenjohtaja)
Pasi Jalonen (hallituksen jäsen)
Taina Julkunen (hallituksen jäsen)

Toimitusjohtaja: Kari Kautto

Alva Hulevesi Oy

Alva Hulevesi Oy (ent. JE Hulevesi Oy) on vastannut hulevesien operoinnista Jyväskylän kaupungin puolesta 1.1.2018 alkaen. Kaupunki kerää hulevesimaksut kiinteistöjen omistajilta ja ostaa hulevesipalvelut Alva Hulevesi Oy:ltä.

Hallitus:
Tuomo Kantola
Pasi Jalonen
Kari Kautto (varajäsen)

Osakkuusyhtiöt

KS Energiavälitys Oy (Alva-osakkuus 44,66 %)

KS Energiavälitys Oy on Alva-yhtiöt Oy:n, Ääneseudun Energia Oy:n, Etelä-Savon Energia Oy:n ja Kuoreveden Sähkö Oy:n omistama sähkön ja sähkölaitostarvikkeiden hankintayhteistyöhön perustettu yritys.

Hallitus:
Tuomo Kantola, puheenjohtaja (Alva-yhtiöt Oy)
Jarno Marttinen, jäsen (Etelä-Savon Energia Oy)
Tero Karhumäki, jäsen (Kuoreveden Sähkö Oy)
Maarit Herranen, jäsen (Äänekosken Energia Oy).

Toimitusjohtaja oto: Juho Suikkanen

Väre Oy (Alva-osakkuus 16,6 %)

Väre Oy on valtakunnallisesti toimiva sähkönmyynti- ja energiapalveluyhtiö, jonka osakkaina ovat Alva-yhtiöt Oy, Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy ja Kymenlaakso Sähkö Oy.

Hallitus:
Arto Nikkanen
Tuomo Kantola
Esa Lindholm
Aku Pyymäki
Toni Vainikainen

Toimitusjohtaja: Juha Keski-Karhu

Suomen Hyötytuuli Oy (Alva-osakkuus 12,5 %)

Alva on yhdessä seitsemän muun kaupunkienergiayhtiön kanssa Suomen Hyötytuuli Oy:n omistaja. Suomen Hyötytuuli Oy tuottaa tuulienergiaa seitsemässä tuulipuistossa (yht. 225 MV) Porissa, Kalajoella, Raahessa ja Pyhäjoella sekä kehittää aktiivisesti uutta tuotantoa eri puolella Suomea. Nykyisten puistojen yhteenlaskettu vuosituotanto on n. 750 GWh ja lähivuosina määrä nousee jopa 1,9 TWh:iin. Lisätiedot hyotytuuli.fi.